Overheid stelt kwaliteitseisen aan radicaal vernieuwend onderwijs

De school De Ruimte in Soest is geen school in de zin van de leerplichtwet. Dat heeft de kantonrechter in Utrecht eind vorige maand bepaald.

De Ruimte maakte tot mei 2005 deel uit van het Iederwijs netwerk, maar vaart sindsdien een eigen koers. Leerlingen op de school bepalen zelf wanneer zij iets willen leren. De school hanteert geen leerlingvolgsysteem, waardoor lastig inzichtelijk te maken is hoe het met de kinderen gaat. Op grond van deze bevindingen kwam de rechter tot de conclusie dat De Ruimte niet voldoet aan de kwaliteitseisen die in de leerplichtwet gesteld worden. Het verweer van de ouders dat de vrijheid van onderwijs in Nederland wordt aangetast, ging volgens de rechter niet op. De staat mag kwaliteitseisen aan onderwijs stellen. Bovendien zouden ouders enige bemoeienis van de overheid moeten accepteren in het belang van hun kind. De twee ouders die door het OM in deze zaak werden gedagvaard, overtreden de leerplichtwet. De rechter heeft hen een geheel voorwaardelijke boete opgelegd van twee keer vijftig euro en één keer honderd euro.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.