De overheid heeft de verantwoordelijkheid om te werken aan een inclusief onderwijssysteem. Dit concludeert het College voor de Rechten van de Mens in een advies voor de overheid. Op 10 november wordt het advies aan minister Slob van Onderwijs overhandigd.

Sinds 2016 geldt in Nederland het VN-verdrag handicap. Het College houdt in Nederland toezicht op de uitvoering van dit verdrag. Volgens het verdrag hebben mensen met een beperking het recht om net als ieder ander mee te kunnen doen in de samenleving.

In het advies staat dat de overheid moet kijken wat nodig is om ervoor te zorgen dat iedereen zich kan ontwikkelen en ontplooien. Daarom adviseert het College de overheid onder andere om een overkoepelend beleidskader te maken waarin een visie en een stappenplan staan om te zorgen voor het recht op onderwijs voor mensen met een beperking.

Naast het advies heeft het College een aantal handvatten ontwikkeld voor instanties die betrokken zijn bij het onderwijs. Met het aanbieden van deze handvatten hoopt het College de toegang tot waardig en inclusief onderwijs voor iedereen te verbeteren. Een voorbeeld van een handvat is het toegankelijk maken van gebouwen en lesmateriaal. Denk aan luisterboeken, braille of het gebruik van een computer.

Links

 

Gerelateerd nieuws