In de wetswijziging over de samenwerkingscholen is een overgangsbepaling opgenomen voor reeds bestaande samenwerkingsscholen.  Als burgemeester en wethouders van de gemeente waar de school is gevestigd en een rechtspersoon die zich de instandhouding van die school ten doel stelt, kunnen samen binnen zes maanden na inwerkingtreding van de wet, zijnde 1 oktober 2011, bij de minister van OCW een aanvraag indienen om de school als samenwerkingsschool in de zin van de WPO te laten aanmerken. Voorwaarde hiervoor is, dat door de minister eerder op grond van artikel 84 WPO of artikel 63a WBO goedkeuring is verleend voor uitbreiding met een richting onderscheidenlijk openbaar onderwijs. Het 2e lid van artikel 17d WPO en artikel 13 WMS zijn dan niet van toepassing.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws