Overeenstemming vernieuwing van zorgstructuren

Tussen personeel, besturen en ouders is overeenstemming bereikt over vernieuwing van zorgstructuren. Voor elk kind moet er een passende plaats binnen het onderwijs zijn. Dit staat in de uitwerkingsnotitie “Vernieuwing zorgstructuren funderend onderwijs”. Door het elimineren van de wachtlijsten zal het noodgedwongen thuisblijven van kinderen niet meer voor mogen komen.

Ook de aansluiting van PO naar VO zal geoptimaliseerd worden dit geldt ook voor de aansluiting VO naar de BVE-sector.

Meer informatie
Notitie Vernieuwing Zorgstructuren funderend onderwijs
http://www.passendonderwijs.nl/

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.