De leveranciers van leerlingadministratiesystemen in het primair onderwijs moeten hun pakketten aanpassen om de gegevensuitwisseling met het Persoonsgebonden Nummer PGN goed te ondersteunen. Zij hebben de afgelopen maanden overleg gevoerd met het Proces Management Veld PMV. Dit overleg is tot een voorlopig hoogtepunt gekomen door de ondertekening van een overeenkomst. Hierbij zijn de voorwaarden voor een goede uitwisseling geborgd en weten de softwareleveranciers aan welke eisen hun programmatuur moet voldoen.

De leveranciers dienen hun leerlingadministratiesystemen in drie etappes aan te passen. De eerste kleine aanpassing heeft al plaatsgevonden. Deze had te maken met het registreren van sofinummers van leerlingen. Veel scholen zijn hier op dit moment nog druk mee bezig. De volgende stap heeft betrekking op de zogenaamde PGN-scan 2, die het PMV in 2007 gaat uitvoeren. Hierover ontvangen scholen binnenkort meer informatie. Tot slot zijn er aanpassingen nodig voor de uitwisseling met de IB-Groep vanaf 2008. Binnenkort ontvangen scholen ook hierover meer informatie: wat kunnen zij de komende twee jaar verwachten? Kijk nu al voor meer informatie op de website van het PMV, http://www.pgno.nl/po/. Daarop staan ook de namen van de softwareleveranciers die de overeenkomst hebben ondertekend. Het PMV is onder andere door de AVS opgericht om de introductie van het PGN goed te stroomlijnen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.