Overbodige regelgeving verzameld

Iedere aankoop onder de 5 euro moet worden geadministreerd mét een bonnetje; een groep zorgleerlingen die van het Cfi een 0 krijgt voor het nummer, dat niet ingaat per 2008, maar teruggaat tot en met 2006, met alle administratie van dien voor de school… Deze en andere omslachtige onderwijsregels staan in het Boek der Overbodigheden, gebundeld door de Besturenraad.

Het bestaat uit 722 pagina´s met voorbeelden van overbodige regelgeving voor scholen; van ministeries, semioverheden, accountants, gemeenten en administratiekantoren. Regels die volgens de scholen niet leiden tot een verbetering van het onderwijs in de klas zelf. Zoals een schooldirecteur die een Europese subsidie aanvraagt en verstrikt raakt in de bureaucratie; hij ontvangt steeds weer nieuwe formulieren die door steeds weer nieuwe ambtenaren blijken te worden gecontroleerd. Na twee jaar is de zaak nog altijd in behandeling en heeft de directeur een meter aan correspondentie verzameld. Zo heeft bijna elke school wel zijn eigen `overbodigheden´. De samenstellers willen uit alle inzendingen een aantal regels adopteren met als doel ze met de betrokkenen te vereenvoudigen of mogelijk op te heffen.

Meer informatie: www.besturenraad.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.