Het is niet altijd gemakkelijk om kinderen een prettige en rustige lunchpauze te bieden. De groepen worden groot, de ruimte is beperkt en er is vaak weinig toezicht. Tweede-Kamerlid Mariëtte Hamer (PvdA) vindt dat schoolbesturen vanaf 2008 de verantwoordelijkheid voor de organisatie van het overblijven van de ouders moeten overnemen.

In artikel 45 van de Wet Primair Onderwijs (WPO) staat nu dat scholen een ruimte beschikbaar moeten stellen voor het overblijven en dat zij een verzekering moeten regelen. De ouders zijn verantwoordelijk voor de organisatie van het overblijven. Hamer deed in november 2003 een voorstel om het huidige overblijfartikel te veranderen.

Bron
Kader Primair juni 2004

Download
 Overblijven beter organiseren

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd