‘Over welk probleem hebben we het eigenlijk?’

aDeze zomer debatteert de Tweede Kamer over het definitieve wetsontwerp dat de onderwijsminister de bevoegdheid geeft een fusietoets uit te voeren. Dit na een advies hierover van de Onderwijsraad. Gewaakt zou moeten worden voor al te grote bestuurseenheden. Maar wat is dan de juiste maatvoering?

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.