“Ik kan mijn dagelijkse praktijk inbrengen en daar verbreding zoeken.” Schooldirecteur Vivian Berden heeft meerdere redenen waarom ze gaat deelnemen aan de nieuwe leergang Ondernemend leiderschap. “Het contact met het bedrijfsleven is heel belangrijk voor mij als leidinggevende en voor het onderwijs aan de kinderen. De wereld gaat veel meer open.”

“Impulsen van buitenaf krijgen, mensen leren kennen waar ik niet direct mee samenwerk, out of the box gaan met ideeën, daar was ik naar op zoek.” Toen Vivian Berden, directeur van obs De Graswinkel in Weert, hoorde van de leergang Ondernemend leiderschap was ze direct enthousiast. “Dat is de juiste opleiding voor mij.” Op het AVS-congres op 17 maart lanceerde AVS-voorzitter Petra van Haren de nieuwe leergang: “Er wordt ongelooflijk veel van onderwijs gevraagd en daarmee ook veel van ons leiderschap. Het gaat om daadkracht en ondernemerschap. Voor de AVS is dit een reden geweest om met ons AVS Centrum Educatief Leiderschap in te steken op nieuwe leiderschapsnetwerken waarbij ondernemerschap en ‘out of the box’-denken centraal staan. Het inrichten van regionale netwerken waarin schoolleiders en hun schoolbestuurders samen met leidinggevenden uit het bedrijfsleven en van culturele instellingen gaan werken aan hun persoonlijk leiderschap, leidinggeven aan verandering en toekomstgericht onderwijs. Een nieuwe manier van samen leren en werken, die een belangrijke en duurzame verbinding legt tussen onderwijs en de maatschappij. Ik geloof dat dit type nieuwe netwerken onontbeerlijk is om samen te bouwen aan dynamisch en kwalitatief onderwijs.”

Anders denken
“Het contact met het bedrijfsleven heeft echt een meerwaarde”, zegt schoolleider Berden. “Dat heb ik ook op de Nationale Schoolleiders Top ervaren. Ik ga daardoor anders denken en anders kijken naar wat kinderen nodig hebben. De wereld gaat veel meer open.” Binnen haar school wordt het leerstofjaarklassensysteem losgelaten. Daaraan gekoppeld is het team bezig met een andere inrichting van de school. “We gaan een soort huiskamers creëren met flexibele werkplekken voor kinderen. Zoals in het bedrijfsleven dus. Onlangs heb ik daar met de ouders over gesproken. Ik was benieuwd naar hun reactie. Ze waren enthousiast en vulden aan: denken jullie bij de inrichting ook aan staanplekken voor de kinderen?”
Berden geeft aan dat de thema’s in de leergang haar aanspreken. De drie hoofdthema’s zijn Ondernemend leiderschap, Maatschappelijke ontwikkelingen en trends en Lerende organisaties. De leergang bestaat uit negen regionale bijeenkomsten die plaatsvinden in een bedrijf, museum, culturele instelling et cetera. In het middagdeel zitten alleen de schoolleiders bij elkaar en wordt de vertaalslag gemaakt van een inspirerend perspectief naar de eigen praktijk. In het avonddeel, dat start met een diner, sluiten externe leidinggevenden uit diverse sectoren aan. Het gaat dan vooral om leiderschapsvraagstukken en leren van elkaar over de sectoren heen.

Onderscheidend
Waarin de leergang Ondernemend leiderschap zich onderscheidt van eerdere opleidingen die Berden heeft gevolgd? “Waar ligt mijn behoefte, daar zit ruimte. Ik kan meesturen op de inhoud. Mensen ontmoeten die ik niet dagelijks ontmoet, veel meer eigenaarschap, veel meer focus op de toekomst en veel meer focus op de maatschappij.” Vivian Berden start in september met de opleiding in de regio Eindhoven. Leergang ondernemend leiderschap
Doelgroep: schoolleiders Startdatum: september 2017 Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’, ‘Toekomstgericht onderwijs’ en ‘Leidinggeven aan verandering’

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/ol

Gerelateerd nieuws