Ouderschapsverlof (maart 2009)

Op hoeveel uur betaald en onbetaald ouderschapsverlof heb ik recht bij een tweeling?

o De werknemer heeft recht op 995 uur ouderschapsverlof per kind zonder behoud van salaris.
o In afwijking van het bepaalde in het eerste lid heeft de werknemer die
– een meerling krijgt en dus tegelijkertijd als ouder tot meer dan één kind in een familierechtelijke betrekking komt te staan of
– met het oog op adoptie tegelijkertijd de verzorging en opvoeding van meer dan één kind op zich heeft genomen ten aanzien van het tweede en volgend kind van de meerling recht op 830 uur onbetaald ouderschapsverlof. Voor deze werknemer geldt het bepaalde in artikel 8.19, zesde lid (het ouderschapsverlof wordt verleend gedurende een aaneengesloten periode van ten hoogste een jaar), telkens per kind van de meerling.

Betaald ouderschapsverlof
De werknemer heeft per kind recht op 415 uur ouderschapsverlof met behoud van salaris. De algemene bepalingen rond ouderschapsverlof zijn neergelegd in artikel 8.19 van de CAO-PO.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.