Ouders met kinderen in het basis- of voortgezet onderwijs willen dat het hun kind makkelijker wordt gemaakt om iets gezonds te eten. Zoals school- en sportkantines en supermarkten waar kinderen minder verleid worden tot ongezonde keuzes. Dat blijkt uit een onderzoek van het Voedingscentrum onder ruim 1000 ouders van kinderen van 8 tot 16 jaar.

Bijna alle ouders (93 procent) vinden het belangrijk dat hun kind ‘voedselvaardig’ is en de meeste ouders (82 procent) ziet het vooral als een taak voor zichzelf om hun kind ‘voedselvaardig’ te maken. ‘Voedselvaardig’ betekent dat kinderen de kennis en vaardigheden hebben of leren om gezond te kunnen eten. Roy van der Ploeg, woordvoerder van het Voedingscentrum, vindt het positief dat ouders dit als hun eigen taak zien. “Maar daarnaast is het belangrijk dat kinderen ook op school voedselvaardigheden als koken of praktische kennis over gezond eten krijgen aangeleerd.” Uit onderzoek blijkt namelijk dat voedselonderwijs op de basisschool kan helpen bij de ontwikkeling van een gezond en duurzaam voedingspatroon.

Onder ouders is er groot draagvlak voor maatregelen die de omgeving aanpassen, blijkt uit het onderzoek. 62 procent van de ouders vindt dat sport- en schoolkantines zo moeten worden ingericht dat het kind minder wordt verleid om iets ongezonds te kopen en makkelijker een gezonde keuze maakt. Dit geldt ook voor de supermarkt (53 procent) en het straatbeeld (48 procent). Maar liefst 86 procent van de ouders vindt daarnaast dat het goedkoper maken van gezond eten een goede maatregel zou zijn om het kind gezonder te laten eten.

Regels op school
Ouders van kinderen op de basisschool zijn het in grote meerderheid (80 procent) eens met schoolregels over wat mag worden meegenomen voor de (lunch)pauze en 80 procent vindt het ook makkelijk om die regels na te leven. Daarnaast is 71 procent het eens met de regels rondom gezond trakteren.

Symposium Staat van de Voeding
De voornaamste resultaten van het onderzoek worden op 18 januari toegelicht tijdens het nieuwe symposium Staat van de Voeding. Tijdens dit symposium geeft het Voedingscentrum, in samenwerking met het Rijksinsituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de stand van zaken weer wat betreft de mate van gezond, duurzaam en veilig eten in Nederland. Het symposium heeft als speciale focus het belang van voedselvaardigheid.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs

  • Quarantaine na vakantie geen geldige reden voor schoolverzuim