Ouders meer zeggenschap bij stichten scholen

Ouders en schoolbesturen krijgen meer vrijheid om een school te stichten, waarbij de godsdienstige of levensbeschouwende richting geen rol meer speelt. Ook krijgen ouders meer zeggenschap om de grondslag van bestaande basisscholen te veranderen. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker in een brief aan de Tweede Kamer.

Dekker vindt dat artikel 23 van de Grondwet, waarin vastgelegd is dat schoolbesturen de vrijheid hebben om een school te stichten die aansluit bij hun overtuiging en levensvisie, niet gewijzigd hoeft te worden. Wel acht de staatssecretaris het noodzakelijk dat het artikel naar de huidige tijd wordt vertaald. Dekker volgt met zijn reactie het advies van de Onderwijsraad en hoopt dat door een hernieuwde interpretatie van artikel 23 het scholenbestand in de toekomst een betere afspiegeling van de samenleving zal zijn. Dekker: “De vrijheid van onderwijs is van onschatbare waarde. Het zorgt voor goed en gevarieerd onderwijs in Nederland, waardoor er voor ouders en leerlingen echt wat te kiezen valt. Aan dat fundament ga ik niets veranderen. Maar tijden veranderen. De verzuiling is verleden tijd. Daarom wil ik de grondslag om een nieuwe school te stichten verruimen. (…) Voor bestaande scholen wordt het eenvoudiger gemaakt de grondslag te veranderen, de positie van ouders wordt op dat punt ook sterker gemaakt. Dát is vrijheid van onderwijs anno nu.”

Wel verbindt Dekker strenge voorwaarden aan het stichten van een school. Zo moeten ouders de levensvatbaarheid van een school kunnen aantonen. Daarnaast moeten vraag en aanbod en concurrentie met andere scholen (zeker in krimpgebieden) scherp in beeld worden gebracht voordat een nieuwe school mag worden opgericht.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.