Ouders hoofdverantwoordelijk voor toezicht op online contacten kind met volwassene

Ruim twee derde van de ouders – 69 procent – zich zorgen maakt over digitale kinderlokkerij, oftewel grooming, blijkt uit onderzoek van het tv-programma Altijd Wat (NCRV) en het magazine J/M Ouders naar de gevaren op internet voor kinderen. Ouders vinden dat zijzelf als eersten moeten toezien op online contacten tussen volwassenen en kinderen. School volgt hierin op de derde plaats.

Driekwart van de ouders vindt zichzelf hoofdverantwoordelijke voor dit toezicht, gevolgd door internetproviders (36 procent) en school (23 procent). Pas daarna komen politie en justitie (21 procent). Het voeren van seksuele gesprekken door volwassen met minderjarigen op internet moet strafbaar worden, vindt een overgrote meerderheid van de ouders (90 procent). Zo’n verbod gaat verder dan de huidige mogelijkheden van politie en justitie om grooming aan te pakken. Sinds 2010 is het strafbaar om als volwassene online een ontmoeting voor te stellen met de bedoeling ontucht te plegen. Daar staat maximaal twee jaar celstraf op. Bij grooming doet de kinderlokker zich vaak voor als een leeftijdsgenootje van het slachtoffer. Een grote meerderheid van de ouders (90 procent) in het onderzoek vindt dat de politie zich op internet mag voordoen als kind, om zo groomers in de val te lokken. Volgens de wet mag dat nu alleen bij een concrete verdenking.

Een op het oog kleine groep ouders zegt dat hun kinderen zeker zijn benaderd door een volwassene die zich valselijk voordeed als leeftijdsgenootje. Dat komt neer op 32 van de 1532 kinderen in het onderzoek (2 procent). Een even grote groep kinderen is volgens hun ouders waarschijnlijk benaderd, maar de ouders weten dat niet zeker. Nederland telde in 2011 zo’n 2,3 miljoen kinderen van 6 tot en met 17 jaar, de onderzochte leeftijdscategorie. Dat zou volgens de onderzoekers kunnen betekenen dat mogelijk duizenden kinderen de voorbije jaren zijn benaderd door volwassenen, digitaal vermomd als kind. Justitie, dat hierover tot nog toe geen betrouwbare cijfers heeft, acht dat aantal aannemelijk.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.