Ouders van schoolgaande kinderen kunnen een aantal rechten doen gelden op school. Dat blijkt uit de brochure 'De formele positie van ouders in het onderwijs', die recent is uitgekomen. De brochure beschrijft rechten met betrekking tot de toelating, informatie, kwaliteit, zorg, participatie en good governance.

Voor de versterking van de positie van ouders op school is het nodig om de huidige positie scherp in beeld te hebben. Bestaande wet- en regelgeving is daarom geïnventariseerd en beschreven. Zo blijkt bij de toelating van kinderen de mogelijkheid voor schoolbesturen beperkt, in tegenstelling tot wat algemeen wordt gedacht en ook in praktijk gebracht. Postcodebeleid en wijkindeling, zoals soms te vinden in het openbaar onderwijs, hebben geen wettelijke basis en kunnen door ouders veelal met een simpel briefje worden omzeild.

De brochure is uitgebracht door de Werkgroep Ouderbetrokkenheid, die namens de gezamenlijke, landelijke onderwijsorganisaties invulling geeft aan activiteiten op basis van de intentieverklaring versterking school-ouderbetrokkenheid. De verklaring is in 2005 door de organisaties en de minister van onderwijs ondertekend. De werkgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van de ouder- leerlingen- personeelsvak- en besturenorganisaties.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws