Ouders geven eigen kind les op Brabantse school

Basisschool De Bolster wordt per november van dit jaar een Partnerschool.  Ouders krijgen dan de mogelijkheid om hun kind tijdens schooltijd te helpen met het schoolwerk, onder leiding van een leerkracht. 

Doel van basisschool De Bolster, onderdeel van stichting Scala, is om ouders meer bij het onderwijs te betrekken en ruimte te creëren voor de leerkracht op school om zich meer op de individuele begeleiding te concentreren. Het originele plan van de school was om de ouders thuis aan de slag te laten gaan met de kinderen. Het ministerie van OCW geeft daarvoor echter nog geen toestemming, omdat thuisscholing niet meetelt als onderwijsvorm. Daarom vindt de samenwerking tussen school en ouders in de klas plaats. In een speciaal ingericht lokaal gaan ouders met hun eigen kind aan de slag met vakken als rekenen, lezen, studievaardigheden, spelling, taal en schrijven. Eén leerkracht, Joris Spekle, wordt speciaal vrijgemaakt om ouders en leerlingen, waar nodig, te ondersteunen. Als het experiment slaagt, zullen ook andere scholen van stichting Scala het principe van de Partnerschool volgen.

De onderwijsinspectie gaat op de korte termijn bekijken of de Partnerschapschool voldoet aan de kwaliteitseisen die gelden voor het onderwijs.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.