Ouders en scholen tevreden met eerste schoolweken op afstand

Schoolleiders (88%) zijn tevreden over de manier waarop scholen onderwijs bieden op afstand tijdens de coronacrisis, dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder 1028 schoolleiders. Uit een gelijktijdige peiling van Ouders en Onderwijs blijkt dat ook 76% van de ouders tevreden zijn. Wel maken zowel schoolleiders als ouders zich zorgen over de leerachterstanden die ontstaan.
 
Vrijwel alle scholen (92%) hebben redelijk tot goed zicht op wat leerlingen en ouders thuis doen. Een klein deel heeft matig (7%) of geen (1%) zicht op wat er thuis gebeurd. Liefst 64% procent van de scholen heeft wekelijks contact met de ouders en 32% dagelijks. Op 4% van de scholen is er nauwelijks tot geen contact met ouders.
 
Eenderde van de scholen heeft telefonisch (29%) of via e-mail (30%) contact, 20% van de scholen gebruikt videobellen of controleert digitaal opdrachten (14%). Op 91% van de scholen zijn ouders over het algemeen tevreden, op 8% redelijk tevreden en 1% niet tevreden met maatregelen die de school heeft genomen. Op 86% van de scholen is er goede communicatie met ouders.
 
“We vinden het prettig om te zien dat scholen en ouders actief blijven communiceren”, aldus AVS-voorzitter Petra van Haren. “Een goede samenwerking tussen school en ouders is enorm belangrijk. Zeker in de crisistijden hebben we elkaar nodig. Dat vraagt een andere inspanning dan normaal, waar je elkaar op het plein of in de school spreekt.”
 
Afstandsonderwijs en opvang
Inmiddels heeft 93% van de scholen afstandsonderwijs gerealiseerd en is 88% tevreden met de manier waarop. In de onderbouw van het basisonderwijs (groepen 1 tot en met 4) maakt 86% daarbij gebruik van digitale middelen, dat is flink meer dan een week geleden. Bij de bovenbouw en in het voortgezet onderwijs is dat zelfs 99%. Een derde van de scholen doet dat onder meer via Google Education, Microsoft Teams, ZOOM of Gynzy. Liefst een kwart van de scholen maakt zelf lessen en filmpjes. Op 17% van de scholen wordt een video-instructie gegeven.
 
Van Haren: “We vinden het prettig om te zien dat we er toch met elkaar in slagen om in deze crisis het onderwijs voor onze kinderen vorm te geven. We krijgen daar ook veel vragen over. Een goede begeleiding vanuit de school blijft een aandachtspunt, zeker voor kinderen in kwetsbare posities en ook voor de kinderen van ouders.”
 
Ongeveer 17% van de scholen loopt aan tegen problemen omdat ze onvoldoende devices of het ontbreken van een internetaansluiting. Slechts 2% heeft inmiddels een aanvraag gedaan bij SIVON voor gratis laptops. Voor de AVS een vraagstuk dat voor nu en de toekomst opgelost moet worden om onderwijs in het digitale tijdperk te kunnen inrichten.
 
Zorgen over leerachterstanden
Ruim driekwart van de schoolleiders denkt dat een langere periode van afstandsonderwijs zorgt voor leerachterstanden. Een op de tien scholen heeft er vertrouwen in dat de leerprestaties gelijk zullen blijven of verbeteren. Op 68% van de scholen zien schoolleiders dat er leerlingen zijn die juist ook sneller gaan.
 
“Dat er zorgen zijn over leerachterstanden is te begrijpen. Schoolleiders en leraren willen het beste voor hun kinderen. Kwaliteit en continuïteit staan in deze situatie van crisis onder druk, maar schoolleiders en leraren zetten zich massaal in om de verschillen zo klein mogelijk te houden. Vanuit dat perspectief is het ook interessant om te zien dat op ruim twee derde van de scholen er ook kinderen zijn bij wie er een versnelling zichtbaar is. Digitalisering en afstandsonderwijs hebben kansen en bedreigingen in zich. Ook dit is een leerproces voor scholen”, aldus van Haren.
 
Samenwerking met gemeenten
77% van de scholen is het inmiddels gelukt om samen met de lokale autoriteiten opvang van kinderen te regelen. “We zien in onze peiling dat schoolleiders in ruime mate over goede informatie beschikken, maar er komen veel berichten binnen dat niet alle partners daarnaar handelen. In een kwart van de gevallen zien we dat samenwerken met lokale autoriteiten, zoals de gemeente, niet tot stand is gekomen”, aldus AVS-voorzitter Petra van Haren.  Voor ruim driekwart is er ook een goede samenwerking met kinderopvang en BSO tot stand gekomen.
 
Werkdruk en thuiswerken
95% van de schoolteams werkt nu veelal vanuit huis. 5% van de teams werken veelal op school en soms thuis. Voor 52% van de teams is de werkdruk afgelopen periode toegenomen. Op 33% van de scholen is dit gelijk gebleven. Voor 15% betekent de situatie van afstandsonderwijs na twee weken een verlichting van de werkdruk. Ruim de helft van de scholen werkt ook samen met andere scholen of schoolbesturen. Op 37% van de scholen maken ook leraren zelf gebruik van opvang.
 
‘We zien dat er de afgelopen weken keihard gewerkt is in het onderwijs. Veel schoolleiders en leraren werken thuis en dat er een hoge werkdruk wordt ervaren is begrijpelijk omdat er veel moest worden ingericht. We blijven de schoolleiders en leraren in de sector enorm waarderen en hopen dat dit na de crisis ook kansen biedt om het gesprek te voeren over structurele investeringen in het onderwijs’, aldus Van Haren.
 
Zie ook de peiling van Ouders en Onderwijs. Ouders en Onderwijs helpt ouders van naar schoolgaande kinderen met informatie en advies en vertegenwoordigt deze ouders richting de politiek, media en het onderwijs. 

Links