45 procent van de ouders denkt dat het leerzaam is wanneer hun kind (onder de zes jaar) zelfstandig filmpjes kijkt op de smartphone of tablet, terwijl dat niet zo is. Ook denkt ruim vier op de tien ouders (44 procent) dat hun kind reclame op het scherm herkent. Dat blijkt uit het jaarlijkse Iene Miene Media 2018 onderzoek dat bij de start van de Media Ukkie Dagen 2018 is gepresenteerd. De Media Ukkie Dagen vinden plaats van 6 tot en met 13 april.

Jonge kinderen komen steeds eerder in aanraking met tablets en smartphones. Bijna 6 op de 10 kinderen van 0 tot en met 2 jaar spelen al met deze mobiele apparaten, een toename van 7 procent in vergelijking met 2017. Uit het onderzoek blijkt dat ouders nog steeds veel vragen hebben over de mediaopvoeding van hun kinderen. Ruim 4 op de 10 ouders wil graag weten hoe zij voor de online veiligheid van hun kind kunnen zorgen, hoe ze hun kinderen het beste kunnen helpen bij het gebruiken van media en hoe zij het gebruik van beeldschermmedia in de hand kunnen houden.

Echt of nep
Een derde van de ouders (31 procent) verwacht dat hun kind begrijpt dat filmpjes niet altijd echt zijn. Dat terwijl een kind pas na het zevende jaar het verschil tussen echt en nep begrijpt. Ook denken ouders onterecht (44 procent) dat hun kind reclame op het scherm herkent. Daarom is het belangrijk dat ouders samen met hun kind(eren) naar filmpjes kijkt. Opvoedexpert Krista Okma: “Je kunt dat bijvoorbeeld uitleggen wat goed en slecht gedrag is en je kind direct geruststellen bij enge beelden. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van je kind. Je kind leert  pas van filmpjes kijken wanneer je met je kind het gesprek aangaat over wat er op het scherm te zien is.”

Vaders
Vaders zijn minder actief bezig met de mediaopvoeding van hun jonge kinderen dan moeders. Vaders lezen hun dreumes, peuter of kleuter minder vaak voor dan moeders. Ook begeleiden vaders hun jonge kind minder vaak op de tablet of smartphone, terwijl dat beter is voor de ontwikkeling van hun ukkie. Uit het onderzoek blijkt verder dat vaders vaker dan moeders vinden dat kinderen evenveel leren van ervaringen in het ‘echte’ leven, als van ervaringen die zij opdoen bij het gebruik van media.
 
Migratieachtergrond
Een andere interessante uitkomst van het onderzoek: ouders met een migratieachtergrond vinden vaker dat ouders moeten meekijken bij het kijken naar televisie en filmpjes (46 procent versus 34 procent) en uitleg geven wanneer dat nodig is (62 procent versus 47 procent) dan ouders zonder migratieachtergrond. Ouders met een migratieachtergrond zijn dus beter voorbereid op het begeleiden van hun kind bij mediagebruik.
 
Digi ABCD
Om ouders te ondersteunen bij de mediaopvoeding van hun kinderen, heeft Mediawijzer.net in samenwerking met opvoedexperts het Digi ABCD voor ukkies ontwikkeld dat is gelanceerd tijdens de Media Ukkie Dagen. Het Digi ABCD geeft ouders tips over hoe zij hun kinderen in de digitale wereld goed kunnen begeleiden en bouwt voort op de Media Diamant die vorig jaar werd geïntroduceerd.

Over het onderzoek
Het Iene Miene Media onderzoek is een jaarlijks terugkerend onderzoek van Mediawijzer.net naar de laatste ontwikkelingen in mediagebruik binnen gezinnen met jonge kinderen. Het onderzoek onder 1.026 ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 6 jaar in Nederland vond plaats in februari en maart 2018. Het is uitgevoerd door The Choice Marktonderzoek & Advies in opdracht van Mediawijzer.net.
 

Links

Gerelateerd nieuws