Hoewel de plannen van de minister voor de buitenschoolse opvang bso erg aansturen op het makelaarsmodel, zullen er ook scholen zijn die bso in het eigen schoolgebouw willen plaatsen. Voor zowel in- als uitpandige plaatsing bij een kinderopvangorganisatie bijvoorbeeld van bso geldt dat de financiering van de opvanglocatie berekend is in de uurprijs die ouders betalen voor buitenschoolse opvang.

Wanneer bso plaatsvindt in het schoolgebouw, maar door een kinderopvangorganisatie uitgevoerd wordt, moet ook de ruimte voldoen aan de eisen van de Wet Kinderopvang. De ruimte die in het schoolgebouw gebruikt wordt voor bso, moet in de meeste gevallen gehuurd worden van de gemeente. De kosten van de huur worden doorberekend in de uurprijs van de opvang en worden dus betaald door de ouders. Wanneer aanpassingen in de huisvesting nodig zijn om aan de wet te voldoen, worden de kosten daarvan eveneens doorberekend in de uurprijs die de ouders betalen. Ook zijn er mogelijkheden om leningen aan te vragen bij de gemeente, om de nodige voorinvesteringen te kunnen doen. Wanneer de school zelf aanbieder wil zijn van bso, moet de school zich laten registreren bij de gemeente als kinderopvangorganisatie. Voor zowel ruimte als aanbieder geldt dus de Wet Kinderopvang.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws