Ouders bereid verder te reizen voor hun schoolvoorkeur

Ouders hebben bij de schoolkeuze voor hun kind voorkeur voor een denominatie, een pedagogisch-didactische visie of bijzondere kenmerken (zoals nadruk op ICT, cultuur of sport). Ze zijn bereid (hun kind) hiervoor verder te (laten) reizen. Dit is een van de conclusies van het onderzoekscentrum ROA van de Universiteit van Maastricht die in opdracht van staatssecretaris Dekker onderzoek deed naar schoolkeuzemotieven in het funderend onderwijs.

“De uitkomsten onderstrepen de grote diversiteit in het Nederlandse scholenaanbod, die ouders en leerlingen de mogelijkheid geeft om te kiezen voor een school die past bij hun eigen wensen en voorkeuren”, aldus Dekker onlangs in een brief aan de Tweede Kamer. De onderzoeken komen voort uit een aangenomen motie vorig jaar november waarin gevraagd werd om een onderzoek naar de tevredenheid van ouders over het bestaande schoolaanbod en schoolkeuzemotieven. De motie werd ingediend naar aanleiding van het wetsvoorstel Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen.

Uit de onderzoeken komt naar voren dat naast denominatie ook pedagogisch-didactische visie en andere bijzondere kenmerken (waarmee een school zich profileert) in vergelijkbare mate belangrijk zijn bij de schoolkeuze. “Voor al deze kenmerken van een school geldt dat veel ouders en leerlingen bereid zijn (hun kind) verder te (laten) reizen om hun voorkeur te realiseren”, aldus Dekker. “In de huidige systematiek is richting het enige kenmerk dat een rol speelt bij het besluit om en nieuwe school te bekostigen. Gezien de resultaten van het onderzoek ligt een dergelijke doorslaggevende rol voor slechts één kenmerk niet voor de hand.”

De onderzoekers concluderen verder dat de tevredenheid van ouders met het feitelijke scholenaanbod groter is naarmate het scholenaanbod bestaat uit scholen met een gevarieerde mix van kenmerken. Naarmate het scholenaanbod meer divers is, neemt de afstand die ouders en leerlingen bereid zijn af te leggen voor hun voorkeursschool af.

Dekker concludeert naar aanleiding van de rapporten dat ouders over het algemeen tevreden zijn met het scholenaanbod, maar dat de onderzoekers concluderen dat er ruimte is voor verbetering. “Met het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen wil ik deze ruimte creëren voor initiatieven gebaseerd op daadwerkelijke belangstelling van ouders.” Naast de daadwerkelijke belangstelling wil Dekker de te verwachten kwaliteit leidende maken bij het besluit om een school te bekostigen.
Het wetsvoorstel ligt nu bij de Raad van State. Dekker streeft ernaar het wetsvoorstel begin volgend jaar aan de Tweede Kamer aan te bieden.
 

 

 

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.