Oudere werknemer actief met loopbaanontwikkeling

Het bewustzijn van medewerkers boven de vijftig over hun werkzame leven is vergroot, blijkt uit recent onderzoek van Arbo Unie naar werkvermogen onder ruim 85.000 werknemers bij de overheid, in de industrie en andere branches. 

Opvallend is dat bijna een op de zeven vijftigers en zestigers zich wil doorontwikkelen in zijn of haar functie. “Deze mensen hebben concrete loopbaan- en scholingswensen, die verder gaan dan ‘afbouwen’, vertelt Jeroen Stoffelsen, arbeids- en organisatiedeskundige bij Arbo Unie. “Wat ook logisch is, omdat iemand van begin vijftig nog minimaal vijftien jaar in het arbeidsproces actief is.” Desondanks komen die loopbaanwensen de laatste jaren pas terug in dit soort onderzoeken. “Duidelijk is dat mensen in toenemende mate een leven lang willen leren. Die mindset is echt aan het veranderen.”

Onzeker
Werknemers van eind twintig en begin dertig hebben geen goed beeld hoe hun positie op de werkvloer er over twee jaar uitziet. Ze worden overspoeld door een vloed aan keuzes, zowel privé als qua carrière. Het perspectief van hun loopbaan is niet meer zo vanzelfsprekend met steeds meer flexibele arbeid. Ze zijn onzeker over hun toekomst, leggen de lat voor zichzelf vaak hoog, twijfelen over hun inzetbaarheid en baanbehoud. Twijfel die naarmate de leeftijd stijgt verder toeneemt. Een structureel probleem, zo blijkt uit het onderzoek. Werkgevers spelen een cruciale rol in het werkvermogen van deze generatie, preventie op dit punt vraagt dan ook om aandacht. “Werkgevers kunnen juist jonge werknemers helpen door heel concreet met ze in gesprek te gaan en hen te ondersteunen om gerichte keuzes te maken en twijfels weg te nemen”, vertelt Stoffelsen.

Proactief benaderen
Arbo Unie pleit voor een proactieve benadering van werkgevers richting beide doelgroepen. “Optimaal werken betekent voor twintigers en dertigers echt iets anders dan voor vijftigers en zestigers”, aldus Stoffelsen. “Het is bijvoorbeeld de vraag of leidinggevenden het thema loopbaan en ontwikkeling actief bespreken met de vijftigers in hun team. Onze ervaring is van niet. In elk geval niet consequent. Door medewerkers gerichte aandacht en uitdaging te bieden, stijgt uiteindelijk ook de productiviteit en toegevoegde waarde van deze leeftijdsgroep.”

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.