Ouderambassadeurs tegen segregatie

De Stichting Kleurrijke Scholen zet ouderambassadeurs in die plaatselijk oudergroepen gaan ondersteunenen actief kunnen meewerken aan het weer gemengd maken van buurtscholen.

Aan het einde van dit jaar wil de stichtingin minstens zes steden ouderambassadeursinzetten. Ouderambassadeurszijn ervaren lobby-ouders die ervoorkiezen de belangen van ouders op stedelijkniveau te behartigen. In Amersfoortis sinds 2007 al een ouderambassadeurvan Kleurrijke Scholen werkzaam. Amsterdam,Eindhoven en Nijmegen zijnnu aan de beurt. Kleurrijke Scholen doetonder andere daar mee aan pilots tegensegregatie in het onderijs. Ouderambassadeursondersteunen bestaandeoudergroepen, die meer gemengdebuurtscholen willen. Ook stimuleren deambassadeurs het ontstaan van nieuweoudergroepen. Het aantal oudergroepen,ondersteund door de stichting, groeitnog steeds. Momenteel steekt de tellerop 70. 

In Amsterdam werkt KleurrijkeScholen voor dit project samen metOnderwijsconsumentenorganisatie OCO, www.onderwijsconsument.nl.
Meer informatie: 
www.kleurrijkescholen.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.