‘Ouder onderwijspersoneel niet vaker dupe van ontslag dan jonge leraar’

Staatssecretaris Dekker herkent het beeld niet dat CNV Onderwijs medio december 2013 schetste dat ouder onderwijspersoneel steeds vaker te maken krijgt met conflict- en ontslagsituaties. “We hebben geen reden om aan te nemen dat oudere leraren nu de dupe worden”, aldus Dekker in een reactie op Kamervragen hierover van  Kamerleden Mohandis van de PvdA en Klein van 50PLUS.

CNV Onderwijs trok twee maanden geleden aan de bel, omdat sinds 2010 het aantal 58-plussers in een conflict- of ontslagsituatie is vervijfvoudigd. Voorzitter van CNV Onderwijs Helen van den Berg toen: “We komen echt schrijnende gevallen tegen van mensen die zich bij het grofvuil gezet voelen. De afrekencultuur is het onderwijs binnengekomen.” Staatssecretaris Dekker herkent dat beeld niet. Volgens Dekker laten kwartaalcijfers van uitkeringsinstantie UWV zien dat er een stijging is van de instroom in de WW van zowel oudere als jongere leraren.  Dekker: “Als de instroom van oudere leraren in de WW wordt afgezet tegen het totaal aantal oudere leraren in het onderwijs, kan niet worden gesteld dat oudere leraren relatief vaak worden ontslagen.”

De professionalisering van (ouder) personeel en de leraren behouden voor het onderwijs is volgens de staatssecretaris vooral een taak van de werkgever. “De duurzame inzetbaarheid van ouderen is expliciet vastgelegd in de onderwijscao’s.”
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.