Oriëntatie op management levert bijdrage aan tekort leidinggevenden

Om te anticiperen op de dreigende tekorten aan schoolleiders in het primair onderwijs heeft de AVS, op verzoek van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO), de training `Oriëntatie op management´ ontwikkeld. Het gelijknamige eindrapport wijst uit dat de training vruchten afwerpt. Magda Snijders, trainer en adviseur bij de AVS en een van de auteurs van het eindrapport `Oriëntatie op management´: “De training speelt in op de verwachte vacatures op leidinggevend gebied, zowel voor het middenkader als daarboven. Tegelijkertijd biedt de training op individueel niveau meer perspectief in de onderwijsloopbaan. Er zijn meer mogelijkheden voor een leerkracht dan alleen lesgeven.” De training richt zich op het opsporen, ontwikkelen en vergroten van arbeidsmarktkansen van potentiële, competente leidinggevenden die op dit moment elders in het onderwijs werkzaam zijn. Via methodes als screeninglijsten, het instrument `Talentspotter´, een brochure, voorlichtingsbijeenkomsten en uiteindelijk de training zelf (met scan, competentieanalyse en adviesgesprek) wordt bepaald wie een positief advies krijgt richting leidinggeven en wie een `ander´ advies krijgt. In de periode mei 2004 tot augustus 2007 hebben in twaalf regionale platforms 290 leerkrachten deelgenomen aan de training. Hiervan hebben 206 leerkrachten een positief advies richting leidinggeven gekregen. Het overgrote deel van deze groep is vervolgens in een kweekvijvertraject gestapt, de vervolgopleiding van de AVS. Opvallend is dat meer dan 80 procent van de deelnemers vrouw is en minder dan 5 procent allochtoon.

Het eindrapport `Oriëntatie op management´ vindt u op Management.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.