Om te anticiperen op de dreigende tekorten aan schoolleiders in het primair onderwijs heeft de Algemene Vereniging Schoolleiders, op verzoek van het SBO, de training Oriëntatie op Management ontwikkeld. Met de training richt de AVS zich op het opsporen, ontwikkelen en vergroten van kansen op de arbeidsmarkt van competente leidinggevenden, die op dit moment in het onderwijs werkzaam zijn.

Magda Snijders, trainer en adviseur van de AVS en een van de auteurs van het eindrapport Oriëntatie op Management: “De training speelt in op de verwachte vacatures op leidinggevend gebied, zowel voor het middenkader als daarboven. Tegelijkertijd biedt de training op individueel niveau meer perspectief in de onderwijsloopbaan. Er zijn meer mogelijkheden voor een leerkracht dan alleen lesgeven.”

Door middel van allerlei methodes, zoals screeninglijsten, het instrument De Talentspotter, een brochure, voorlichtingsbijeenkomsten en uiteindelijk de training zelf (met scan, competentieanalyse en adviesgesprek) wordt bepaald wie een positief advies krijgt richting leidinggeven en wie een `ander´ advies krijgt.

In de periode mei 2004 tot augustus 2007 hebben in 12 regionale platforms 290 leerkrachten deelgenomen aan de training. Hiervan hebben 206 leerkrachten een positief advies richting leidinggeven gekregen. Het overgrote deel van deze groep is vervolgens in een kweekvijvertraject, de vervolgopleiding die de AVS aanbiedt, gestapt. Opvallend was dat meer dan 80 procent van de deelnemers vrouwen waren en minder dan 5 procent allochtonen.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws