Kan aangegeven worden welke opzeggingstermijnen voor het bijzonder onderwijs gelden?
Opzegging van de arbeidsovereenkomst geschiedt tegen het einde van de maand.

De werkgever neemt bij opzegging de volgende opzeggingstermijn in acht (artikel 3.12 CAO PO):
– tenminste een maand indien de arbeidsovereenkomst 12 maanden of minder heeft geduurd;
– tenminste twee maanden indien de arbeidsovereenkomst meer dan twaalf maanden doch minder dan 5 jaar heeft geduurd;
– tenminste drie maanden indien de arbeidsovereenkomst 5 jaar of meer heeft geduurd.

Als de opzeggingstermijn die bij wijze van overgangsbepaling is voorgeschreven op grond van artikel XXI van de Wet Flexibiliteit en Zekerheid van 14 mei 1998 (Staatsblad. 300, 1998) langer is dan de opzeggingstermijn, genoemd in dit artikel, geldt voor de werkgever de termijn volgens voornoemde wet.

Het genoemde artikel luidt als volgt:

  • Voor de werknemer die op het tijdstip van het inwerking treden van deze wet 45 jaar of ouder was en voor wie op dat tijdstip (= 1 januari 1999) een langere termijn voor opzegging geldt dan deze Wet, blijft de oude termijn gelden zolang hij bij dezelfde werkgever in dienst blijft.
  • De opzeggingstermijn bedroeg voor de werkgever op grond van artikel 672, boek 7 titel 10 van het BW(oud): één week per jaar dat de werknemer in dienst is geweest (tot een maximum van 13 weken). Voorts diende de opzeggingstermijn voor de werkgever met één week per jaar verlengd te worden dat de werknemer na zijn 45ste in dienst was geweest (maximale verlenging: 13 weken). Voor de werkgever kan de toepassing van dit artikel betekenen dat een maximale opzeggingstermijn van 26 weken in acht dient te worden genomen.

Voorbeeld:
Werknemer; 62 jaar;  krijgt ontslag per 1 januari 2010; is 24 jaar aaneengesloten in dienst geweest bij het bevoegd gezag.
Betrokkene was op de peildatum 1 januari 1999 51 jaar en was op dat moment 16 jaar in dienst bij het bevoegd gezag.
Opzeggingstermijn: 3 maanden = maximaal 13 weken. 
+ 6 jaar na 45ste jaar (tot 1 januari 1999): 6 X 1 week verlenging = 6 weken. Totaal 19 weken.

De werknemer neemt bij ontslag de volgende opzeggingstermijn in acht:
– tenminste een maand indien de arbeidsovereenkomst minder dan 12 maanden heeft geduurd;
– tenminste twee maanden indien de arbeidsovereenkomst 12 maanden of meer heeft

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd