Oproep bijeenkomst mei 2006
Afgelopen maart is een klein gezelschap van schoolleiders bij elkaar gekomen om na te denken over de noodzakelijke voorwaarden voor scholen om opvang te organiseren. Dit heeft een eerste beeld opgeleverd van hoe sommige scholen aankijken tegen de kabinetsplannen en wat zij nodig hebben om de plannen waar te maken. Een tweede bijeenkomst in mei ligt in het verschiet. De huidige groep schoolleiders is echter vooral te kenmerken als een vooruitstrevende groep, die nadrukkelijk opteert voor het model waarin onderwijs en opvang binnen een integrale voorziening valt. De opbrengsten hiervan zijn waardevol, maar de AVS beseft ook dat de huidige samenstelling van de groep geen goede afspiegeling vormt van het hele palet aan schoolleiders. We willen daarom nadrukkelijk ook schoolleiders uitnodigen, die vooral voordelen of mogelijkheden zien in het uitbesteden van kinderopvang of die een wat meer volgende houding hebben ten opzichte van de kabinetsplannen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws