De AVS doet een oproep voor nieuwe leden voor de Commissie Arbeidsvoorwaarden en Personeelsbeleid.

De commissie denkt en praat mee over de ontwikkelingen op het gebied van de CAO PO en het personeelsbeleid. De primaire arbeidsvoorwaarden zijn in handen van de sociale partners, waarvan de AVS er één van is. Hierdoor is de commissie als klankbordgroep en meedenktank onontbeerlijk.

Er zijn twee vormen om deel te nemen, namelijk:
1. Als lid van de commissie. De commissie komt 4 tot 6 keer op jaarbasis bijeen, afhankelijk van de ontwikkelingen op gebied van de arbeidsvoorwaarden.
2. Als deelnemer in de e-mailgroep. In de e-mailgroep vraagt de AVS op korte termijn reacties op ontwikkelingen binnen de rechtspositie in het onderwijs.

Je kan je via e-mail aanmelden bij Harry van Soest, h.vansoest@avs.nl. Je reactie zien we graag vóór 29 januari 2022 tegemoet.

Gerelateerd nieuws