De AVS is aangesloten bij de Stichting van het Onderwijs. Vanuit de Stichting van het Onderwijs is de volgende reactie gestuurd naar aanleiding van de gepresenteerde plannen op Prinsjesdag, uiteraard van harte onderschreven door de AVS. Zie ook onze reactie op Prinsjesdag: ‘Kansgelijkheid is belangrijk


Oproep van de Stichting van het Onderwijs: 'Investeer in onderwijs maar dan ook echt!'

Geachte fractievoorzitters van de politieke partijen en woordvoerders van de commissie OCW,
 
Het kabinet heeft haar begrotingsplannen gepresenteerd. Vandaag en morgen kan de Tweede Kamer de plannen bijstellen. Voor het onderwijs is dat nodig. Daarop bezuinigt het kabinet en dat is funest voor de toekomst van onze kinderen, jongeren en de ontwikkeling van ons land. Goed onderwijs is van levensbelang voor iedereen en nodig voor de samenleving en economie. De bezuinigingen moeten daarom van tafel, is de oproep aan het kabinet van de onderwijsorganisaties, verenigd in de Stichting van het Onderwijs.
 
In de begrotingsplannen draait het teveel om economisch rendement in termen van doelmatigheid en prestatieafspraken. Het moet juist ook om maatschappelijk rendement gaan. Elk kind en elke jongere heeft nu eenmaal zijn eigen onderwijscarrière en bij de een verloopt deze sneller dan bij de ander. Natuurlijk komt de begrotingsbehandeling van OCW nog op ons af maar wij geven nu het signaal af dat het bevorderen van gelijke kansen voor alle talenten alleen kan door te investeren in onderwijs in plaats van daarop te bezuinigen.
 
Paul Rosenmöller
Voorzitter Stichting van het Onderwijs 


Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws