De salariskloof tussen PO en VO moet gedicht worden en de werkdruk in alle sectoren  aangepakt. Daarvoor zijn structurele investeringen nodig. Leerlingen ontvangen niet het onderwijs dat ze verdienen. Het rapport van Van Vroonhoven  moet omgezet worden in beleid. Dat schrijven diverse onderwijsorganisaties, waaronder de AVS, aan de Tweede Kamer. Demissionair onderwijsminister Slob en Van Engelshoven gaan op 25 februari in debat over de vormgeving en invullen van het Nationaal Programma Onderwijs.

Met de brief willen de onderwijsorganisaties aandacht vragen voorde onderliggende, structurele, problemen waarmee het onderwijs wordt geconfronteerd. Problemen die de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs ernstig bedreigen. Het nog steeds oplopende leraren- en schoolleiderstekort en de hoge werkdruk (en de daaraan gerelateerde uitstroom en burn-out) zetten de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs onder grote druk.

Ook maken de organisaties zich grote zorgen over de duurzame kwaliteit van het onderwijs. “Wij willen graag de kans krijgen om een krachtige positieve ontwikkeling in te zetten waar schoolleiders, leraren en onderwijsondersteuners kunnen toewerken naar gelijke kansen en optimale prestaties voor alle leerlingen en studenten.”

De door beide ministers aangestelde onafhankelijke aanjager Merel van Vroonhoven heeft in kaart gebracht welke acties en investeringen nodig zijn om het tij te keren. Hoe zorgen we ervoor dat we leraren, onderwijsondersteuners en schoolleiders behouden en aantrekken? Van Vroonhoven kiest daarbij voor een integrale benadering van de hele keten met een grotere betrokkenheid van de beroepsgroep. Zij wijst daarbij op een aantal vraagstukken als bouwstenen voor succes waaronder het adresseren van de salariskwestie en het aanbrengen van focus in de onderwijsagenda. “Voor ons houdt dat in het dichten van de salariskloof tussen PO en VO en het aanpakken van de werkdruk in alle sectoren (de combinatie van hoge taakeisen en lage regelmogelijkheden).”

De onderwijsorganisaties vragen:

• 580 miljoen euro structureel voor het dichten van de salariskloof tussen PO en VO

• een substantiële investering in de bestrijding van de werkdruk. Het gaat daarbij om een combinatie van maatregelen die de kwaliteit van het onderwijs verhogen en het beroep van leraar aantrekkelijker maken. Deze maatregelen zullen per sector verschillen. Daarbij gaat het onder andere om klassenverkleining, extra handen in de klas, verlaging van de lestaak van leraren en meer tijd voor de voorbereiding en ontwikkeling van lesprogramma’s.

De organisaties vragen de Tweede Kamer om in het debat met de ministers hier aandacht aan te besteden en het rapport van Van Vroonhoven om te zetten in beleid.

Link

Gerelateerd nieuws