Op 28 april 2006 sloten de werknemers- en de werkgeversorganisaties een onderhandelaarsakkoord over de CAO-PO. Dit akkoord is op 2 mei 2006 door de onderhandelaars definitief vastgesteld. Graag wil de AVS haar leden raadplegen over het onderhandelaarsakkoord. Wij verzoeken u daarom vriendelijk uw oordeel te mailen naar cao@avs.nl

Een groot deel van het overleg op 28 april bestond uit het maken van afspraken over de vertaling van het rechtspositiebesluit in de CAO-PO. Daarnaast kwamen, onder andere, de normjaartaak, scholingsbeleid, facilitering van de medezeggenschapsraad, betaald ouderschapsverlof en de reiskostenregeling aan de orde.

In het akkoord is sprake van een evenwichtige afweging van belangen van werknemers- en werkgevers. Voor de AVS geldt dat er zowel vanuit de optiek van de werknemer als van de werkgever sprake is van een goed samenspel van maatregelen en afspraken.

Graag horen wij van of u of u in grote lijnen akkoord bent met het onderhandelaarsakkoord. Uiteraard kunt u uw oordeel toelichten, maar uw eindoordeel telt. Wij vragen uw begrip voor het feit dat wij waarschijnlijk niet op alle verzonden e-mails persoonlijk kunnen antwoorden.

Indien de achterbannen van de werknemers- en werkgeversorganisaties akkoord gaan, kan medio juni het definitieve groene licht worden gegeven aan de nieuwe CAO. Het volledige onderhandelaarsakkoord krijgt u per post thuisgestuurd.

Om nadere toelichting te krijgen of om uw mening toe te lichten, organiseren wij tevens twee landelijke bijeenkomsten waar u allen van harte welkom bent. Deze vinden plaats op:

Dinsdag 23 mei van 19.30 tot 21.30 uur
De Eenhoorn te Amersfoort (Kon. Wilhelminalaan 33)

Woensdag 7 juni van 19.30 tot 21.30 uur
Dorint Sofitel Cocagne te Eindhoven (Vestdijk 7).

Wij ontmoeten u graag op één van deze avonden en/of zien uw oordeel tegemoet via cao@avs.nl.

Namens Michiel Wigman (Directie AVS) en Carine Hulscher-Slot (Onderhandelaar)

Meer informatie
Persbericht onderhandelaarsakkoord CAO-PO 2006-2008

Download
Onderhandelaarsakkoord CAO-PO

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws