Kunst en cultuur, sport, welzijn en onderwijs vormen samen de kern van integraal jeugd- en jongerenbeleid. Cultuureducatie en –participatie helpen jongeren hun eigen identiteit te vormen, het beste uit zichzelf te halen, zich te onderscheiden van en te verbinden met anderen. Dat stellen een aantal cultuur- en sportorganisatie en de AVS in een brief aan informateur Schippers. Zij roepen op alle leerlingen mogelijkheden voor cultuureducatie en –participatie te bieden zodat zij een goede toekomst kunnen tegemoetzien.
 
Voor de toekomst van kinderen en jongeren is het essentieel dat zij opgroeien in een veilige en stimulerend omgeving. “Aan zo’n omgeving kunnen we samen bouwen met integraal jeugd- en jongerenbeleid”, schrijven de cultuur- en sportorganisaties en de AVS. De kern van dit beleid wordt gevormd door kunst en cultuur, sport, welzijn en onderwijs.
 
De organisaties willen bijdrage aan een goede toekomst voor de jeugd. Zij roepen de informateur op alle kinderen en jongeren mogelijkheden voor cultuureducatie en –participatie te bieden:

  • Veranker cultuur samen met sport stevig in het schoolcurriculum
  • Zorg dat de voorzieningen voor cultuur en sport ook toegankelijk zijn voor gezinnen die leven in armoede
  • Zorg voor een vitale leefomgeving in stad en dorp, met voldoende aanbod van cultuur en sport
  • Zorg dat cultuur en sport als verbinder in de samenleving kunnen fungeren.

 
Concreet betekent dit onder andere:

  • Betrek cultuur en sport als partners bij Integrale Kindcentra, zodat een evenwichtig dagelijks aanbod voor opvang en educatie ontstaat
  • Oormerk een vast bedrag van minimaal 10 euro per jaar voor kunst en cultuur en 10 euro per jaar voor sport in het onderwijsbudget, voor elke leerling en leraar in po, vo, so en het beroepsonderwijs
  • Zorg voor deskundigheidsbevordering op het gebied van cultuur voor leerkrachten en vakleerkrachten.

 
Een afschrift van de brief gaat ook naar de Tweede Kamer-woordvoerders cultuur, onderwijs, sport, zorg en welzijn.

Downloads

Gerelateerd nieuws