Oproep aan schoolleiders: invullen tweede vragenlijst NP Onderwijs

Het ministerie van OCW heeft een tweede vragenlijst over NP Onderwijs uitgezet bij scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Schoolleiders (en andere personeelsleden) kunnen de vragenlijst invullen tot 8 februari.

De ervaringen met de uitvoering van hetNationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) zijn belangrijk om de resultaten van het programma te monitoren en, waar mogelijk, zo nodig het programma bij te sturen. Mede op basis van die resultaten kan het ministerie achterhalen hoe het NP Onderwijs ervoor staat in de klas en op scholen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de onderzoeksbureaus Regioplan, SEO economisch onderzoek en ResearchNed. 

Behalve vragen over het NP Onderwijs krijgen schoolleiders van scholen die recht hebben op de arbeidsmarkttoelage ook een aantal vragen over de inzet van de arbeidsmarkttoelage. Voor schoolleiders van middelbare scholen is daarnaast een aantal vragen over de examenregeling 2020-2021 toegevoegd.

Om een compleet beeld te krijgen, vraagt OCW om docenten of andere personeelsleden die betrokken zijn bij de implementatie van het NP Onderwijs, aan te dragen om enkele korte vragen te beantwoorden. Schoolleiders kiezen zelf collega’s die ze via de vragenlijst eenvoudig kunnen uitnodigen. Zij krijgen automatisch een mail om een vragenlijst in te vullen. Het invullen kost hen ongeveer 5 minuten.

Scholen hebben een link naar de vragenlijst ontvangen. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 15 minuten. Ben je de code kwijt of heb je (nog) geen uitnodiging ontvangen? Dan kun je een link naar de vragenlijst aanvragen.

Link