School en crèche apart: niet meer van deze tijd!

In Nederland sluiten kinderopvang en onderwijs ‘technisch gesproken’ niet goed op elkaar aan: het zijn twee aparte systemen, met een eigen cao, een eigen bekostiging et cetera. We zijn al jaren bezig om kindcentra te ontwikkelen en al die ‘technische’ verschillen maken dat niet makkelijk. Schoolleiders die leiding geven aan IKC’s, weten daar alles van. Helaas is het plan voor gratis kinderopvang opgeschoven van 2025 naar 2027.

Momenteel wordt er gesleuteld aan het systeem kinderopvang, vanuit de ambitie, verwoord in het regeerakkoord, om kinderopvang gratis te maken. De plannen die er lagen, zijn uitgesteld. AVS vindt dat jammer, maar het maakt wel mogelijk om te werken aan meer. Want kinderen hebben meer nodig. Karin Straus (samen met Loes Ypma) zegt hierover in Trouw: “Het kabinet stelt de (bijna) gratis kinderopvang uit. Dat biedt ruimte om het straks echt goed te doen. Breek de muren van deze wet- en regelgeving af en gebruik de bouwstenen om een speelveld te creëren, dat ruimte biedt om het allerbeste te realiseren – juist voor kwetsbare kinderen. “ Dit is een prachtig moment om te kijken hoe we kinderopvang en onderwijs in Nederland systemisch kunnen verbinden en versterken met als een van de belangrijkste doelen kansengelijkheid te scheppen. “Waar je wieg staat, bepaalt veelal hoe je je ontwikkelt. Het fundament wordt gelegd in de eerste twaalf jaren. Die zijn essentieel. Verschillen in ontwikkeling, zoals de beheersing van taal en rekenen, halen kinderen daarna niet meer in.”

AVS ondersteunt de oproep van het Platform kinderopvang en heeft mede een brief ondertekend gericht aan de leden van de Vaste Kamercommissie SZW die op 10 mei hierover praten met minister Van Gennip.

  • Zorg dat kinderopvang bijdraagt aan gelijke kansen door álle kinderen toegang te geven tot kinderopvang;
  • Stop met de foutgevoelige en ingewikkelde kinderopvangtoeslag die het risico creëert dat ouders slachtoffer worden van het complexe systeem;
  • Zorg dat financiële drempels verdwijnen. Voorkom prijsstijgingen boven het tarief dat de overheid vergoedt door een prijsplafond in te stellen.

Links