Oproep aan adjunct-directeuren: deelname FUWA-onderzoek


Momenteel doet onderzoeksbureau Leeuwendaal in opdracht van sociale partners een onderzoek onder directeuren, en adjunct-directeuren en OOP’ers of het functiewaarderingssysteem dat in het funderend onderwijs gebruikt wordt, FUWA, wel voldoende recht doet aan de inhoud, complexiteit en verantwoordelijkheid van het werk van de schoolleider en OOP’er.

Graag nodigen we adjunct-directeuren uit om op woensdag 15 juni a.s. om 15.00 uur deel te nemen aan een kwalitatief onderzoek over de werking van het functiewaarderingssysteem in het basisonderwijs.

We vinden het als AVS enorm belangrijk dat er een grote afvaardiging van adjunct-directeuren deelneemt aan dit onderzoek. Doel van dit onderzoek is om informatie boven tafel te krijgen over de werking van het functiewaarderingssysteem in het PO. Hierbij wordt gekeken naar de mate waarin de complexiteit en de verantwoordelijkheid in de functie voor adjunct-directeur op een juiste wijze in de voorbeeldfuncties is vastgelegd en in hoeverre dit wordt meegenomen in de waardering (weging) van de functies. Daarnaast willen cao-partijen (meer) inzicht krijgen in de wijze waarop de (voorbeeld)functies de afgelopen periode zijn geïmplementeerd binnen de schoolbesturen.

Het eerste deel van het onderzoek, het invullen van een lijst met vragen en stellingen, is afgerond. We zoeken adjunct-directeuren die hun mening en ervaringen met het functiewaarderingssysteem willen delen in een gesprekssessie met 15-20 mede adjunct-directeuren. Tijdens de sessie worden de eerste resultaten uit de vragenlijst doorgenomen, de (voorbeeld)functie besproken en bediscussieerd en er wordt gekeken naar een vergelijkbare (voorbeeld)functie uit de sector VO. De resultaten van het onderzoek worden bij de volgende CAO-ronde meegenomen door sociale partners.
De sessie vindt plaats op woensdag 15 juni van 15.00 – 17.00 uur aan de Aidadreef 4 te Utrecht (kantoor van PO-Raad en VO-raad)

Meld je vóór donderdag 3 juni aan via c.maas@avs.nl. Indien je collega’s hebt die geïnteresseerd zijn in het deelnemen aan deze gesprekssessie: zij zijn ook van harte uitgenodigd zich aan te melden.