Oprichting sectororganisatie PO

In een gezamenlijke verklaring onderkennen de AVS en collega-besturenorganisaties het belang van de oprichting van een sectororganisatie voor het primair onderwijs. De Besturenraad, de LVGS, de VBS, de VOS-ABB en de AVS nemen, in nauw overleg met hun leden, op 5 april 2007 daartoe het definitieve besluit. Al vanaf deze datum zullen de gemeenschappelijke belangen, waaronder bekostiging, goed werkgeverschap en hoofdlijnen van onderwijsbeleid, gezamenlijk en eenduidig behartigen. Na totstandkoming van de nieuwe organisatie, uiterlijk 1 januari 2008, dragen zij deze taken definitief over aan de nieuwe organisatie.

De gezamenlijke organisaties delen de visie dat de sectororganisatie uitstekend aansluit op de ontwikkeling dat de scholen in het primair onderwijs zich de laatste jaren steeds meer hebben ontwikkeld tot zelfstandige instellingen.

Ook de Bond KBO neemt deel aan de besprekingen, maar is op dit moment nog niet in staat om de verklaring te ondertekenen.

Bron
AVS, Besturenraad, de LVGS, de VBS, en VOS-ABB

Meer informatie
 Verklaring oprichting sectororganisatie PO
Dossier Sectororganisatie

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.