Oprichting PO-raad een feit

Dinsdag 22 januari 2008 was een historische dag: in Amersfoort werd in een voormalige loods voor treinen door 300 bestuurders en schoolleiders de Sectororganisatie PO, ofwel `PO-raad´ opgericht. Het bestuur – onder voorzitterschap van Kete Kervezee – werd geïnstalleerd en de raad van toezicht gepresenteerd.

Staatsecretaris Sharon Dijksma feliciteerde als een van de eersten de laatste onderwijssector die een brancheorganisatie opricht en was onder meer vol lof over het feit dat de sector primair onderwijs dat initiatief zelf heeft genomen. Ook sprak zij alle vertrouwen uit in de toekomstige relatie met de PO-raad, waarmee de staatssecretaris voortaan op een flink aantal terreinen zaken gaat doen.

AVS voorzitter Ton Duif werd van harte bedankt voor de inspanningen van de AVS de laatste jaren om te komen tot deze oprichtingsvergadering. Duif bood ter plekke aan om ook daar waar het past als (kritische) buitenboordmotor van de Sectororganisatie PO te willen fungeren.
De aanwezigen maakten via korte discussies en stemkastjes in de zaal duidelijk dat uiteindelijk de kwaliteit van de leerkrachten de hoogste prioriteit heeft, omdat daardoor veel andere urgente zaken – zoals de kwaliteit van onderwijs en Passend onderwijs, maar ook het aanzien van het vak en daardoor de arbeidsmarktproblematiek – direct beïnvloed worden.

Gevolgen voor de AVS
Het bestuur van de AVS heeft vier jaar geleden vastgesteld dat er één sectororganisatie zou moeten komen voor het po. Het belangrijkste motief was en is dat de sector die het fundament legt voor de toekomst van ons land in verhouding het minst aan zijn trekken komt, mede door de versnipperde vertegenwoordiging op veel gebieden. De afgelopen jaren heeft de AVS meerdere malen aangegeven haar eigen toekomst duidelijk te willen bezien in relatie tot de ontwikkeling van de PO-raad. Op twee achtereenvolgende congressen heeft AVS voorzitter Ton Duif gesteld dat enerzijds de vakbondsactiviteiten van de AVS gewoon door zullen gaan, maar dat de andere activiteiten in principe overgedragen zouden kunnen worden aan de PO-raad: “Twee kapiteins op één schip, dat gaat niet.´
Het laatste jaar heeft de AVS met de besturenorganisaties intensief gediscussieerd over de op te richten sectororganisatie. Formeel en informeel overleg heeft er toe geleid dat de eerste stap gezet is: de oprichting is een feit. Zoals bekend heeft het intensieve overleg geleid tot een aantal thema´s waar de sector direct mee aan de slag zal gaan. Prioriteiten zijn de cao-onderhandelingen (aan de werkgeverskant), de bekostiging en de hoofdlijnen van onderwijsbeleid, zoals vastgelegd in de statuten.
Zoals gezegd zullen de vakbondsactiviteiten van de AVS gewoon doorgaan. De AVS zal haar leden, schoolleiders en andere managers in het po, van harte blijven vertegenwoordigen aan de werknemerskant van de cao-tafel (collectieve belangenbehartiging). Daarnaast zal uiteraard de individuele belangenbehartiging, zoals rechtsbijstand in geval van conflicten en de AVS Helpdesk voor bredere ondersteuning, gewoon volop doorgaan.
Omdat besloten is dat de PO-raad relatief smal begint en dus (nog) geen professionalisering en dienstverlening ter hand neemt, zal de AVS ook deze activiteiten als de School for Leadership blijven continueren, evenals haar advies- en consultancyactiviteiten.
Zodra de PO-raad haar taken gaat uitbreiden – wat de AVS toejuicht – zal de AVS bekijken welke van haar huidige taken kunnen worden overgedragen. Het principe van de communicerende vaten kan hier van toepassing zijn.
De Sectororgansiatie PO wordt als grootste uitdaging op korte termijn geconfronteerd met het betrekken van het veld bij de sector. Deze dynamiek moet worden georganiseerd. Waar het de schoolleider betreft is de AVS zeker bereid deze netwerkfunctie samen met de PO-raad invulling te geven.
Kortom, de AVS is aan de `ronde tafel´ van de sector po overlegpartner van de PO-raad, om vervolgens – als het gaat om de invulling van de arbeidsvoorwaarden – tegenover de PO-raad plaats te nemen aan de `vierkante tafel´ van de cao-onderhandelingen.

Zie ook Sectororganisatie
www.poraad.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.