Onderwijsminister Arie Slob stelt opnieuw 3 miljoen euro beschikbaar voor de aanschaf van devices, zoals laptops en tablets, in de strijd tegen onderwijsachterstanden vanwege corona. De apparaten zijn met name bedoeld voor po- en vo-scholen die vanwege hybride onderwijs en les op afstand extra devices nodig hebben. Besturen kunnen tot 15 december a.s. een aanvraag indienen bij SIVON.

De laptops en tablets zijn vooral bedoeld voor po- en vo-scholen met leerlingen die een groot risico lopen op achterstand. Daarom krijgen po-scholen die onderwijsachterstandsmiddelen ontvangen voorrang. Voor het vo gaat het om de leerplusregeling en de cumi-middelen. Scholen die deze middelen niet ontvangen mogen ook een aanvraag doen, maar deze aanvragen worden pas in behandeling genomen als de scholen die achterstandsmiddelen ontvangen, zijn voorzien van devices.  

De schoolbesturen kunnen uit drie types devices kiezen en betalen een eigen bijdrage van 25 procent van de prijs van het device.Alleen schoolbesturen kunnen een aanvraag indienen. Om in aanmerking te komen voor devices via SIVON, moeten zij aan de volgende voorwaarden voldoen: 

  • De leerlingen voor wie de devices aangevraagd worden, hebben thuis geen laptop of tablet voor les op afstand tijdens de coronacrisis, en de school kan hen hier niet in voorzien. 
  • Het bestuur heeft alle bestaande regelingen en mogelijkheden onderzocht. Ondanks dat is het niet gelukt om extra devices voor de leerlingen in kwestie te krijgen. 

SIVON verwacht vanaf de derde week van januari de devices te kunnen leveren aan de scholen. Daarna worden de apparaten eigendom van het schoolbestuur.  

Tot uiterlijk dinsdag 15 december om 17.00 uur kunnen schoolbesturen een aanvraag indienen.

Link

Gerelateerd nieuws