Opnieuw actie: #wijschoolleiders out of office

De eerste alarmbellen zijn gaan rinkelen, maar het schoolleiderschap is nog niet in evenwicht! Na de brandalarmactie in september zetten we onze eisen – een eerlijk salaris voor schoolleiders in het primair onderwijs, in een gebalanceerd functiehuis, met voldoende ondersteunende functies in de school en ruimte voor ontwikkeling en innovatie van het onderwijs – in oktober kracht bij door het vak van schoolleider in beeld te brengen.

Om iedereen te laten zien wat het vak van schoolleider omvat, roept de AVS schoolleiders op de inhoud van hun functie zichtbaar te maken in de tweede week van oktober.

Dinsdag 9 oktober: #wijschoolleiders out of office
Schoolleiders zetten deze dag hun afwezigheidsassistent aan met een tekst die duidelijk maakt wat het vak inhoudt en waarom meer erkenning en waardering nodig is. Mailers krijgen het verzoek de volgende dag opnieuw hun email te sturen. De schoolleider kan de vrijgekomen tijd gebruiken voor zaken waar hij vaak niet aan toe komt. De actie wordt georganiseerd door de AVS en gesteund door CNV Schoolleiders.
Leden krijgen (voorbeeld)materiaal toegestuurd om leerkrachten, bestuurders, ouders en andere shareholders en stakeholders te informeren over hun vak. Zie ook de downloads.
Wilt u laten weten dat u actie voert op 9 oktober? Dan kunt u de banner gebruiken in een tweet of op Facebook. U kunt hierbij gebruik maken van #wijschoolleiders en @schoolleider. Wilt u ons laten weten of en hoe u actie heeft gevoerd, mail dan naar actie@avs.nl

#wijschoolleiders out of office-wit_facebook cover.jpg

Woensdag 10 oktober: dialoog met politici
In dezelfde week gaan schoolleiders op 10 oktober in Perscentrum Nieuwspoort te Den Haag in gesprek met onderwijswoordvoerders uit de Tweede Kamer over de inhoud van hun vak, omdat hun cruciale rol in het huidige onderwijsdebat – en de erkenning en waardering daarvoor – onderbelicht blijft. Centraal staat het rapport ‘Een krachtige rol voor schoolleiders’ van de Onderwijsraad (voorjaar 2018). Daaruit blijkt dat schoolleiders van groot belang zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. Schoolleiders die bij dit gesprek aanwezig willen zijn, kunnen zich hier aanmelden.

Ook zal de AVS de politici een fotocollage aanbieden naar aanleiding van de actie #wijschoolleiders slaan alarm op 12 september.

Meer erkenning en waardering

De werkdruk is hoog in het primair onderwijs. Dat geldt zeker ook voor het vak van schoolleider. Dat verdient meer erkenning en waardering. Daarom, en met het oog op de (verwachte) tekorten, zijn acties door en voor schoolleiders noodzakelijk. De acties zijn gericht op het zichtbaar maken van:

  • De uitdagende en complexe inhoud van het schoolleiderschap;

  • De belangrijke rol en positie die (adjunct-)directeuren hebben voor de kwaliteit en continuïteit van onderwijs;

  • De verbindende rol die schoolleiders hebben naar hun shareholders en stakeholders

De AVS wil bereiken dat zowel politiek als maatschappelijk, maar ook bij de sociale partners, draagvlak ontstaat voor het verminderen van de werkdruk en het verbeteren van het salaris van schoolleiders, in lijn met de manier waarop dit voor leerkrachten is geregeld. Hoe meer schoolleiders meedoen aan deze acties, hoe krachtiger onze stem!

Links

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.