Op 12 januari 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het naar voren halen van een aantal maatregelen uit het Pensioenakkoord. Eén van de onderwerpen is het opnemen van een deel van het pensioen in één keer.

Het ABP meldt in zijn nieuwsbrief dat het pas vanaf 1 januari 2023 mogelijk wordt een deel van het pensioen in één keer op te nemen. Eerder was de ingangsdatum 1 januari 2022. Dit uitstel geeft pensioenfondsen de tijd om deze nieuwe keuzemogelijkheid goed te kunnen uitvoeren. Ook moet de exacte inhoud van de nieuwe keuzemogelijkheid de komende tijd nog verder worden besproken door de betrokken partijen.

Met deze regeling kan de werknemer tot maximaal 10 procent van zijn opgebouwde ouderdomspensioen in één keer op zijn rekening gestort krijgen. Voor de werknemer is het belangrijk te beseffen dat het opnemen van een bedrag in één keer betekent dat hij een lagere maandelijkse pensioenuitkering krijgt.

De mogelijkheid om een deel van het pensioenbedrag in één keer te laten uitbetalen, is een van de onderdelen van het nieuwe pensioenstelsel. Als de werknemer hiervoor kiest, dan krijgt hij tot maximaal 10 procent van het opgebouwde ouderdomspensioen op zijn rekening gestort. Hij kan met dit bedrag bijvoorbeeld een deel van zijn hypotheek aflossen, maar hij kan er ook van op vakantie gaan. De besteding van dit bedrag in één keer is dus aan hemzelf.

Een bedrag in één keer op de bankrekening kan wel gevolgen hebben voor de belastingaangifte en eventuele toeslagen die de werknemer krijgt. Wat de effecten hiervan zijn, hangt onder andere af van de hoogte van het uitgekeerde bedrag in één keer en zijn persoonlijke situatie.

Het ABP geeft in zijn nieuwsbrief ook aan dat het nog geen voorbeeldbedragen kan noemen en nog geen berekeningen kan maken. Als de wetgeving en inhoud uiteindelijk definitief zijn vastgesteld, biedt ook ABP de mogelijkheid om vanaf 2023 een bedrag in één keer op te nemen. Het is in het wetsvoorstel nog niet mogelijk om de keuzemogelijkheid voor een pensioenbedrag in één keer te combineren met de keuzemogelijkheid om eerst meer en later minder pensioen te ontvangen. Kiest de werknemer dus ervoor eerst een hogere maandelijkse pensioenuitkering te ontvangen, bijvoorbeeld tot aan zijn AOW-leeftijd en vervolgens een lagere maandelijkse pensioenuitkering, dan kan hij die keuze nog niet combineren met de keuze voor een bedrag in één keer.

Neem contact op met de AVS Helpdesk

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt.

Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Link

Gerelateerd nieuws