Oplossing voor vergoeding nieuw cao-akkoord

Aanpassing bekostiging besturen
Onlangs zijn afspraken gemaakt over verbetering van de cao voor de rest van 2009 (zie Kadernieuws 4), in verband met het aflopen van de sector CAO PO per 1 augustus 2009. De betaling van de maatregelen vergt extra middelen. Daarvoor is een oplossing gevonden.

Het betaalritme van de bekostiging van het budget Personeels- en Arbeidsmarktbeleid (PA) wordt zo aangepast, dat daardoor voldoende extra geld bij de besturen terecht komt. Met de nieuwe GPL (gemiddelde personeelslast), vast te stellen in juni 2010, wordt dan met terugwerkende kracht de bekostiging formeel aangepast. Zo ontstaat ruimte om pas in juni te komen tot de definitieve vaststelling van de prijzen van de GPL over 2009/2010 (met daarin ook de mogelijke effecten van premieaanpassingen per 1 januari 2010 die bij Voorjaarsnota vastgesteld worden). Die aanpassing van de GPL moet dan alles weer rechttrekken met een eenmalige verhoging, in verband met de maatregelen die gelden voor de periode 1 januari tot 1 augustus 2009 (want het leidt – gelukkig – niet tot een aanpassing van de definitieve bedragen 2008/2009). De aanpassing van het betaalritme betekent dat tot en met december 2009 bijna 18 procent van het budget PA eerder wordt toegekend en dat komt overeen met de benodigde circa 76 miljoen euro. Het gewijzigde betaalritme van de subsidies (artikel 47) wordt aangepast in de Regeling bekostiging personeel PO 2009-2010. (Bron: PO-Raad)

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.