Een bijzondere aanpak die op de ene school werkt, is misschien ook nuttig voor de andere. Deze maand in Zo kan het ook!: Hogeschool Leiden biedt een opleidingstraject voor studenten die willen lesgeven in het speciaal onderwijs.

Het lerarentekort treft alle onderwijsvormen, maar vooral het speciaal onderwijs. Daar is namelijk geen aparte opleiding voor of bevoegdheid voor nodig, maar voor pabo-studenten of leerkrachten uit het reguliere onderwijs blijkt de overstap wel vaak te groot. Drie besturen – het Lucas Onderwijs in Den Haag, de Prof. Dr. Leo Kannergroep in Leiderdorp en Resonans in Leiden – besloten samen met de Hogeschool Leiden een oplossing te zoeken. Het resultaat is de opleiding ‘Jeugd in Onderwijs’. Studenten kunnen in vijf jaar twee diploma’s behalen: voor sociaal werker en voor leraar basisonderwijs. De opleiding draait nu drie jaar en de aanpak slaat aan volgens initiatiefnemer Marije den Dulk, hogeschooldocent pedagogiek. Er zijn ruim tachtig studenten en er is tot nu toe weinig uitval. “Deze opleiding spreekt een andere doelgroep aan”, vertelt ze. “De studenten kiezen bewust voor het speciaal onderwijs, ze houden van een uitdaging en zijn supergemotiveerd. Hiermee winnen we mensen voor het onderwijs.”

Passend onderwijs
Met een bijdrage van Arbeidsmarktplatform PO kon de opleiding in 2017 van start. Studenten ontwikkelen zich tot hulpverlener gespecialiseerd in (speciaal) onderwijs. “Ze kunnen straks dus ook als leerkracht aan de slag in het reguliere onderwijs. Door passend onderwijs is er veel behoefte aan hun kennis”, vertelt Den Dulk.

Annemarie Meester, teamleider SO Korte Vlietschool in Leiden, was vanaf het begin betrokken bij de opleiding. “Ik was meteen enthousiast. Het wordt steeds moeilijker om goede mensen te krijgen. Het lesgeven is hier echt anders dan in het reguliere onderwijs. Het tempo ligt lager, je kunt niet putten uit de standaard lesmethode en je moet kunnen aanvoelen wat elke leerling nodig heeft om verder te kunnen. Deze opleiding springt daarop in.”

Groeien
In het opleidingstraject lopen studenten vanaf het eerste jaar stage op verschillende scholen, zowel speciale als reguliere. Eigen leervragen staan centraal. “Iemand die al onderwijsassistent is, heeft een andere bagage dan iemand die net van de havo komt. Er is behoorlijk intensieve begeleiding door een supervisor, dat vind ik heel goed. Het mooie is dat je ze ziet groeien”, vertelt Meester. Den Dulk: “Opvallend is dat deze studenten vaak kiezen voor de zwaarste problematiek. Zij voelen een drive om juist de meest kwetsbare kinderen verder te helpen.”

“In het begin was het wel zoeken naar wat we precies van elkaar en de studenten konden verwachten, maar nu loopt het soepel”, vult Meester aan. “Een nauwe samenwerking met de hogeschool zorgt ervoor dat de opleiding goed aan blijft sluiten op de praktijk.” Den Dulk: “We staan altijd open voor samenwerking. Zo zoeken we nog meer stagescholen en er is ook al interesse vanuit andere hogescholen om deze opleiding te starten. Hoe mooi is dat?”

Meer weten?
Marije den Dulk, dulk.den.ma@hsleiden.nl, 06 11585652

Gerelateerd nieuws