Geen verhoging van de opheffingsnorm, wel een beloning voor samenwerkende scholen. Dat is de visie van onderwijsstaatssecretaris Sander Dekker op de krimpproblematiek in het onderwijs.

Kleine scholen met minder dan honderd leerlingen kunnen opgelucht ademhalen. Staatssecretaris Dekker neemt het advies van de Onderwijsraad om de opheffingsnorm te verhogen naar honderd leerlingen definitief niet over. Wel vindt Dekker dat kleine scholen meer moeten gaan samenwerken. Om dat te stimuleren wordt de huidige kleinescholentoeslag stapsgewijs omgezet in een bonus op samenwerking en krijgen kleine scholen meer wettelijke ruimte om samen te werken en te fuseren. Dekker: “Samenwerking tussen kleine scholen is het beste antwoord op krimp.”

De oplossing voor krimp verschilt van regio tot regio, stelt Dekker vast. Daarom wil de staatssecretaris dat scholen en gemeenten meer ruimte moeten krijgen om samen het onderwijsaanbod vorm te geven. Nu is het nog zo dat kleine basisscholen gemiddeld meer budget per leerling krijgen dan grote scholen. Als kleine basisscholen kiezen voor samenwerking, gaan ze er daardoor financieel op achteruit. Dekker gaat de financiering zo aanpassen dat samenwerking juist beloond wordt. Ook worden de regels van de fusietoets aangepast voor scholen in krimpgebieden. De vorming van een samenwerkingsschool wordt gemakkelijker gemaakt.

Positief
Oplossingen op maat bij krimp, een regionale aanpak, stimuleren van samenwerking, wegnemen van belemmeringen en de mogelijkheid van experimenteren; een aanpak voor de krimp in het onderwijs waarop de AVS bij het ministerie van OCW heeft aangedrongen. De AVS is dan ook positief over de plannen van de staatssecretaris.

De plannen sluiten bovendien aan bij de aanpak die in het veld wordt bepleit. In de begeleiding bij het ontwikkelen van scenario’s voor de opvang van de gevolgen van krimp, zet de AVS steeds weer in op passende oplossingen en zoveel mogelijk samenwerking, vanuit de eigen kracht. Bij de aanpak van krimp gaat het om toekomstbestendige scenario’s, gericht op behoud van de kwaliteit van het onderwijs en een gezonde bedrijfsvoering.

Meer informatie over het AVS-professionaliseringsaanbod met betrekking tot krimp: adviesopmaat@avs.nl.

In Kader Primair 10, verschijningsdatum 29 juni, zal de visie van Dekker op krimp uitgebreider aan bod komen in de rubriek Goed Onderwijsbestuur.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd