Minister Van Bijsterveldt liet voor het ontslag van het kabinet weten een onderzoek in te willen stellen naar achterstandsgeld dat ten onrechte aan basisscholen uitgekeerd zou zijn.

In het Onderwijsverslag 2010/2011 van de Inspectie van het Onderwijs staat dat veel basisscholen fouten maken bij het toekennen van de zogenoemde leerlinggewichten. Naar schatting hebben de scholen in het afgelopen schooljaar ongeveer 50 miljoen euro te veel ontvangen, zo meldt de Inspectie van het Onderwijs. Dagblad Trouw berichtte naar aanleiding hiervan dat volgens de inspectie scholen al of niet met opzet fouten maken en dat de overheid daardoor te veel achterstandsgeld uitkeert. Inspecteur-generaal Annette Roeters zei in Trouw dat besturen die al eerder waren gewaarschuwd dat ze niet te veel achterstandsgeld moesten aanvragen, opnieuw de fout in zijn gegaan. Zij vindt dat door de handelwijze van deze besturen het vertrouwen tussen de overheid en het onderwijs is geschaad. De PO-Raad is verbaasd over de berichtgeving in verschillende media over ‘gesjoemel’ en ‘fraude’ met achterstandsgeld in het onderwijs. Voorzitter Kete Kervezee: “Deze kwalificaties doen onrecht aan de scholen en gaan voorbij aan de werkelijke problemen met de gewichtenregeling. Het probleem is dat de regeling veel te ingewikkeld is. Het zou logischer en simpeler zijn als de gemeente vanuit haar administratie (GBA) hierbij een rol zou spelen. De minister zou dit probleem moeten aanpakken.” Uit het Onderwijsverslag van de inspectie blijkt volgens de sectororganisatie dat onvoldoende bekendheid en duidelijkheid van de achterstandsregeling nog steeds leiden tot fouten. “Als uit de steekproef blijkt dat 95 procent van de scholen fouten maakt bij het toepassen van de regeling, lijkt er duidelijk iets mis te zijn met de regeling. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de inspectie ook dit jaar de suggestie aan OCW doet om het proces voor de opgave van leerling-gewichten te vereenvoudigen. Overigens is het geld dat onterecht zou zijn verkregen, wel ingezet voor het onderwijs voor de leerlingen.” Kervezee wil dat de huidige gewichtenregeling en de bijbehorende procedure kritisch tegen het licht worden gehouden. “Dat zal meer opleveren voor de leerlingen dan een extra onderzoek.”

Het Cfi erkent dat onduidelijkheid bestaat over enkele passages uit de brochure ‘Nieuwe gewichtenregeling’, wat kan leiden tot het onjuist toedelen van een gewicht.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws