Staatssecretaris Dekker van OCW heeft halverwege maart de Tweede Kamer in een brief gemeld dat hij voorlopig de gemiddelde resultaten van de Citotoets per school niet openbaar zal maken.

Er ontstond veel commotie in de onderwijssector toen vlak na de Citotoetsen de resultaten per school door RTL Nieuws werden opgevraagd. Dekker liet daarop weten dat  hij geen mogelijkheden in de wet zag om openbaarmaking van de eindtoetsgegevens te weigeren. Wel heeft de staatssecretaris schoolbesturen twee weken de gelegenheid gegeven om een bezwaarschrift  in te dienen tegen het besluit tot openbaarmaking. Dekker laat nu aan de Kamer weten dat een “substantieel aantal schoolbesturen” een verzoek om een voorlopige voorziening heeft ingediend. De staatssecretaris heeft daarom besloten de gegevens niet vrijgeven, totdat de voorzieningenrechter uitspraak heeft gedaan.

De mogelijke openbaarmaking van de eindtoetsresultaten had tot gevolg dat veel scholen dreigden om dan volgend jaar de Citotoets niet meer te gebruiken. Staatssecretaris Dekker liet onlangs in het televisieprogramma Buitenhof weten dat hij de reactie van scholen op zijn plannen “overtrokken” vindt. Volgens hem hebben ouders en kinderen  recht op een objectief toetsmiddel naast het schooladvies. “Het kiezen van een school voor je kinderen is misschien wel een van de belangrijkste keuzen die je als ouder kunt maken.”

Verplichte eindtoets
Hoewel Dekker zelf erkent dat de kwaliteit van een school meer is dan alleen het resultaat van de Citotoets, pleit hij toch voor een verplichte eindtoets om scholen beter met elkaar te kunnen vergelijken. Scholen hebben grote vrijheid om invulling te geven aan het onderwijs en voor het financiële beleid, waardoor de vergelijkbaarheid van de scholen volgens hem onder druk komt te staan. Dekker: “Een kind heeft na acht jaar basisschool recht op een objectief gegeven van waar het staat, wat betreft taal, rekenen en wereldoriëntatie.” De onderwijsinstellingen mogen wat de staatssecretaris betreft ook meer openbaarheid gegeven op andere vlakken. “Breng ook andere dingen in kaart, zoals het welbevinden van kinderen, wat doet je school aan sport, kunst, cultuur. Ouders hebben het recht om beter geïnformeerd een keuze te maken voor hun kind.”

In de Tweede Kamer zal een debat volgen over het wetsvoorstel voor een centrale eindtoets.
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws