Open brief: ‘150 miljoen extra voor conciërges’

Vlak voor de onderwijsbegrotingsbehandeling die op 9, 10 en 11 december plaatsvond, stuurde de AVS – mede namens de andere onderwijsvakorganisaties ABVAKABO FNV, AOb, CMHF, CNV Onderwijs en CNVS – een open brief aan de onderwijswoordvoerders in de Tweede Kamer. Daarin riepen de organisaties hen nogmaals op te pleiten voor extra ondersteunende functies op basisscholen.

Enkele citaten uit de brief: “In een professionele schoolorganisatie anno 2008 is een ondersteunende kracht geen luxe, maar bittere noodzaak. Als maatschappij eisen we zoveel van onze scholen, dat zij daar meer mensen voor nodig hebben dan zij op dit moment, met de huidige financiering, kunnen aanstellen. De huidige maatregelen die een bijdrage moeten leveren aan de broodnodige ondersteuning zijn bij lange na niet genoeg. Er zijn zoveel voorwaarden aan verbonden dat veel scholen er toch niet voor in aanmerking blijken te komen, et cetera. De regeling is dus volstrekt onvoldoende. (…) Zorg ervoor dat het onderwijs een prettige werkgever is en dat de werknemers zich kunnen inzetten waarvoor ze zijn geschoold: het verzorgen van goed onderwijs. (…) Bewijs het onderwijs een dienst en maak u sterk voor extra financiering, structureel, om op iedere basisschool een ondersteunende kracht aan te kunnen stellen! Vecht voor die extra 150 miljoen euro die daarvoor nodig is!” De genoemde onderwijsvakorganisaties organiseerden begin dit schooljaar ook de handtekeningenactie `Help! De school verzuipt´, waarmee bijna 200.000 handtekeningen werden opgehaald van mensen die de eis `extra ondersteuning op iedere basisschool´ ondersteunen.

De resultaten van de onderwijsbegrotingsbehandeling en de inzet van de onderwijswoordvoerders ten aanzien van het ondersteuningsvraagstuk was bij het ter perse gaan van deze Kadernieuws nog niet bekend. In Kader Primair 5 (januari) volgt hierover een uitgebreid artikel. Houd in de tussentijd het AVS Scholenportaal in de gaten. Hier vindt u ook de open brief.

Onderwijsorganisaties sturen open brief
 Open brief 4 december 2008

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.