Opbrengsten werkconferentie Staat van het Onderwijs 2022 

Op 11 mei jl. vond de werkconferentie Staat van het Onderwijs 2022 plaats. Tussen 13 april en 11 mei kon het onderwijsveld onderling in gesprek gaan over oplossingsrichtingen voor de thema’s kansengelijkheid en basisvaardigheden  (de Onderwijsestafette). Deze draaide om het bespreken van oplossingen en oplossingsrichtingen voor de thema’s Kansengelijkheid en Basisvaardigheden. Om de opbrengsten van de conferentie breder bekend te maken dan alleen bij de conferentiedeelnemers heeft de Inspectie van het Onderwijs een eindbundel samengesteld, met daarin alle voorstellen met (indien beschikbaar) de bijbehorende wetenschappelijke reflectie en de ter plekke gegeven schriftelijke feedback.

De AVS heeft ook twee voorstellen ingediend: ‘Taakdifferentiatie’, behorend bij het thema basisvaardigheden (nummer ORG-2) en ‘Diversiteit in teams’, behorend bij het thema kansengelijkheid (nummer ORG-5). Neem kennis van deze informatie en de reacties. Hopelijk inspireert het schoolleiders om zelf verder aan de slag te gaan met deze thema’s.

Links