Opbrengsten Toekomstagenda Schoolleiders

Wat is de positie van de schoolleider in 2025? Wat moet de schoolleider kennen en kunnen? Hoe blijft hij gemotiveerd? Welke professionele ruimte vraagt het schoolleiderschap? Wat zijn drijfveren en overtuigingen? Met de uitreiking vorige week vrijdag van het magazine ‘De schoolleider in verandering’ tijdens het schoolleiderscongres van AVS wordt teruggeblikt op het project. AVS houdt schoolleiders in positie, nu en in de toekomst.

In 2019 startten AVS, PO-Raad, AOb, CNV Schoolleiders en het Schoolleidersregister PO het project ‘Toekomstagenda Schoolleiders’. Deze agenda van en voor de schoolleiders is tot stand gekomen in co-creatie met een grote groep bevlogen schoolleiders. Samen hebben zij zich georiënteerd op de schoolleider van de toekomst, waarbij bovenstaande vragen aan de orde kwamen.

Deze toekomstagenda ging uit van de eigen ambitie van de beroepsgroep schoolleiders. Schoolleiders hebben grote stappen gezet bij de ontwikkeling en professionali­sering van hun beroep. Met het resultaat willen ze deze ontwikkeling verder aanjagen en verdiepen. De ambitie van schoolleiders is breed en biedt, om recht te doen aan de individuele schoolleider, ruimte voor verschillen. Vanuit die diversiteit hebben schoolleiders hun stem laten horen en in deze agenda duidelijke lijnen getrokken naar de toekomst van de school en daarbij passend leiderschap.

Het project heeft vijf concrete producten opgeleverd. Een film over wat schoolleiders in de toekomst nodig hebben. De opbrengsten van alle gesprekken met schoolleiders zijn vastgelegd in een interactie pdf. Vervolgens is er een boek verschenen met daarin de koppeling van de theorie van leiderschapspraktijken aan praktijkverhalen. Naar aanleiding van een co-creatiedag met onderzoekers en schoolleider is er een set tools ontwikkeld, die schoolleiders kunnen inzetten in veranderingsprocessen. Tot slot verscheen op het AVS congres van 15 maart jl. het magazine Schoolleider in verandering. In dit magazine een terugblik op het hele proces en de producten, een artikel van Anje Ros, Henderijn Heldens en Loes van Wessem over het ontstaan van de tools en tot slot de tools zelf, die eerder alleen digitaal verschenen.

We rekenen erop dat de opbrengsten van het project Toekomstagenda Schoolleiders leidinggevenden in het onderwijs inspireren bij hun belangrijke werk van alledag, nu en in de toekomst!

Links