Opbrengst Klasse!Actie 2008 hoger dan vorig jaar

Met de Klasse!Actie 2008 van Day for Change hebben in totaal 260 groepen van 115 verschillende basisscholen meegedaan. Inmiddels is 80 procent van de opbrengst ontvangen en de verwachting is dat de totale opbrengst 64.500 euro zal zijn (57.000 euro in 2007). Minister Koenders van Ontwikkelingssamenwerking gaat dit bedrag evenals vorig jaar nog eens verdubbelen. De AVS ondersteunt de actie van Day for Change.

Dit voorjaar heeft in heel Nederland voor de tweede keer de landelijke Klasse!Actie voor microkrediet plaatsgevonden. Duizenden kinderen op basisscholen runden een paar weken hun eigen bedrijfjes. Day for Change geeft een klas voor het opstarten een microkrediet van 20 euro. Met deze lening zetten de kinderen met hun groep één of meer bedrijfjes op. Eind april betaalden de groepen hun lening terug en droegen ook de winst af aan Day for Change. Met deze winst worden vervolgens in ontwikkelingslanden meer – echte – microkredieten mogelijk gemaakt. De opbrengst gaat onder andere naar projecten in Ethiopië, Ghana, Afghanistan en Ecuador. Deze projecten worden ook ondersteunt door supporterorganisaties als Oxfam Novib, Hivos, ICCO, Cordaid, Triodos Bank en ASN Bank.

Day for Change biedt met de Klasse!Actie een gratis kant en klaar pakket waarmee kinderen in het basisonderwijs spelenderwijs zelf in de praktijk ervaren hoe het is om ondernemer te zijn. Day for Change wil Nederland bekend maken met het principe en systeem van microkrediet en microfinanciering in ontwikkelingslanden. Inmiddels hebben ruim 150 miljoen mensen op de wereld een microkrediet en hun leefomstandigheden zijn duidelijk verbeterd.

Enquête
Onder alle deelnemende scholen is een enquête verspreid met de vraag wat voor hen de reden is om aan de Klasse!Actie deel te nemen, met als doel de educatieve kwaliteit nog verder te verhogen en de actie zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij het curriculum van het basisonderwijs. De Klasse!Actie wil graag zo min mogelijk extra tijd vragen van school en leerkracht, en zoveel mogelijk een handig en praktisch (leerzaam) hulpmiddel zijn bij de kerndoelen. Leren rekenen, maar dan met echt geld, blijkt door de grote belangstelling van kinderen opvallend goed te werken. Leren samenwerken werd ook veelvuldig als zeer positieve factor ervaren. En het zelf aan slag kunnen is een veelgenoemd aspect. Day for Change vraagt ook aan (nog) niet-deelnemende scholen vóór 1 juli aanstaande deel te nemen aan deze enquête, om een nog beter inzicht te krijgen in de manier waarop een schoolproject als de Klasse!Actie een hulpmiddel kan zijn in het onderwijsprogramma.

Ga naar www.dayforchange.nl/enquete/niet_deelnemende_scholen.html. Op deze site   staat u ook meer informatie over de gesteunde projecten in ontwikkelingslanden, een top 10 van de origineelste bedrijfjes in de klas en het aanmeldformulier voor de Klasse!Actie 2009 (10 maart tot 25 april).

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.