Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Leerlingen van STIP VSO Utrecht lopen sinds september stage bij de nabijgelegen IKEA. Dankzij een goede afstemming tussen beide partijen kunnen leerlingen er ervaring opdoen met werken in een winkel.

Het vinden van stageplekken voor hun leerlingen van 16 tot en met 20 jaar met een cognitieve beperking is niet gemakkelijk, stelt stagecoördinator van STIP VSO Karin van Vliet. “Ze hebben meer begeleiding nodig. En dat kunnen bedrijven vaak niet bieden.” Dus wordt er regelmatig nagedacht over waar het nog eens te proberen. “Zo waren we al een tijd van plan IKEA te benaderen. Een groot bedrijf bij ons om de hoek, waar onze leerlingen veel kunnen doen. Nu was er de ruimte voor.”
Al snel werd duidelijk dat IKEA er voor open stond. “Daarop zijn we verder gaan praten. We hebben afgesproken dat onze leerlingen er hun oriënterende stage kunnen lopen, wat betekent dat er wel een docent van onze school als hoofdbegeleider op de werkvloer aanwezig is. En we hebben bekeken wat de leerlingen kunnen doen: vakken vullen en spiegelen kan, achter de kassa zitten is te lastig. Uiteindelijk ging alles vrij vlot en zat er tussen het eerste contact en de eerste stagedag in september, inclusief de zomervakantie, zo’n vijf maanden.”
Zes leerlingen waren vanaf dat moment voor een half jaar iedere donderdag in de winkel aan het werk. “Het zijn leerlingen die dit zelf graag wilden en waarvan we verwachten dat ze later in een bedrijf kunnen werken”, vertelt Van Vliet. Terwijl IKEA extra handen ter beschikking had, konden de leerlingen kijken of werken in een winkel wat voor hen is en aan de slag met eigen leerdoelen, zoals klanten netjes te woord staan. “In de ochtend hielpen we vaak in de keuken en met schoonmaken in het restaurant. Om daarna met z’n allen op een aantal afdelingen te staan en bijvoorbeeld op te ruimen”, schetst werkplekbegeleider Trudy Smit.
Bijzonder was volgens zowel Smit als Van Vliet hoe goed de samenwerking tussen de leerlingen en de vaste medewerkers al gauw liep. “Ze staken veel tijd en energie in het wegwijs maken van de leerlingen”, stelt Smit. Het was duidelijk dat de ene leerling echt maar één specifi eke opdracht nodig had en de ander ook al gezegd kon worden wat daarna te doen. “Er was begrip, humor”, zegt Van Vliet. “Dat is vooraf altijd spannend. Onze leerlingen lopen vast als je te kort door de bocht bent, te veeleisend, dan begrijpen ze het niet meer.”
Bepalend hiervoor is volgens Van Vliet geweest dat IKEA de stage echt serieus heeft aangepakt. “We hadden alles goed afgestemd en waren daarbij beide duidelijk en reëel. Ook de medewerkers wisten goed wat ze konden verwachten. We hebben onlangs samen de eerste periode geëvalueerd. Daar kwam alleen uit dat vanwege een verbouwing de komende periode niet in de keuken kan worden gewerkt.”
Belangrijk is uiteindelijk de opstelling tegenover de leerlingen, zeggen Smit en Van Vliet. “Ze horen er echt bij. Mogen via de personeelsingang naar binnen, hebben een IKEA-shirt, staan zij aan zij met medewerkers. Dat is heel goed voor hun eigenwaarde en zelfvertrouwen.” Er waren voor de nieuwe periode dan ook veel aanmeldingen. Een aanrader voor andere scholen is de samenwerking zeker, zegt Van Vliet. Zelf is ze inmiddels in gesprek met IKEA over of hun leerlingen er over een tijdje ook op externe stage mogen, onder alleen de begeleiding van het bedrijf.

Ook een creatieve aanpak op uw school? Mail naar communicatie@avs.nl o.v.v. ‘Zo kan het ook’.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws