Deze maand in Zo kan het ook!: Directeur Jolanda Hogewind zorgde na haar aantreden voor een grote, succesvolle cultuuromwenteling op het Calvijn College in Amsterdam. Onder andere door voorwaarden te scheppen waardoor leraren verantwoordelijkheid konden nemen voor de verdeling van alle taken en activiteiten. Ze publiceerde er vorig jaar, samen met toenmalig teammanager Mohamed Al Jaouhari, het boek ‘Radslag in het onderwijs’ over.

“Het draait om drie vragen: ‘Wie ben je, wat kun je en wat wil je?’ Die gaan op voor zowel leraren als leerlingen. Relevante vragen die een beeld geven over wat iemand heeft verworven en van huis uit heeft meegekregen”, zegt Jolanda Hogewind, directeur van het Calvijn College (vmbo en mbo) in Amsterdam-West sinds 2009. “Er moest een cultuuromslag op de school gemaakt worden: geen slachtofferdenken meer door leraren en leerlingen, niet meer negatief spreken over leerlingen, veel meer autonomie voor zowel leidinggevenden als docenten. Ik verwacht van mensen dat ze uit een bepaald hout zijn gesneden: betrokken. Als je iets belooft ook echt je best doen om het waar te maken. Zelfreflectie hebben, een beetje humor. Mijn taak is om mijn team te begeleiden naar hun nieuwe, meer zelfstandige rol.”

Elk jaar in april, als ongeveer bekend is hoeveel leerlingen er komen en hoeveel budget er beschikbaar is, gaat Hogewind met het hele team twee dagen weg. “We evalueren het afgelopen jaar en dan worden de kaarten letterlijk opnieuw geschud: alle lesgevende en leidinggevende taken staan op kaartjes. We verdelen de kaartjes en bekijken wie welke taken gaat uitvoeren. Je krijgt zo heel transparant zicht op competenties en creëert eigenaarschap. Het gaat om lesgeven, maar ook om de taak ‘leerklimaat’ of ‘onderwijsontwikkeling’. Een medewerker die een bepaalde taak zou willen doen, vertelt aan het team waarom hij denkt dit te kunnen en krijgt hier feedback op van iedereen. Dat loopt nu heel goed. De teammanagers vragen commitment aan de leraren tijdens het startgesprek, en ik doe dat als directeur weer met de teammanagers. En je zou kunnen zeggen dat de docenten dit doen met de leerlingen. Zo leren we in parallelle processen. Dit systeem zorgt ervoor dat we van een traditionele school naar een organisatie gaan waarin zelforganisatie, differentiatie en autonomie voorop staan.”

Heel vaak starten leidinggevenden een vernieuwing en laten het proces vervolgens verwateren, signaleert Hogewind. “De waan van de dag gaat met hen op de loop. De sleutel is om wat je in gang hebt gezet, heel degelijk en consequent te blijven uitdragen. En als medewerkers het niet oppakken, is het noodzakelijk om het gesprek aan te gaan: ‘Dit hebben we afgesproken, maar ik zie het niet gebeuren. Hoe kan dat?’ Ook is er veel ruimte nodig om competenties te ontwikkelen, zodat je invloed kunt uitoefenen op het eigen gevoel van welbevinden. Zo worden er bij ons gelukslessen gegeven aan leerlingen en medewerkers, waarbij mindfulness en meditatie een onderdeel zijn.”

De nieuwe manier van werken op het Calvijn College riep ook weerstand op. “Er zijn mensen ergens anders gaan werken omdat het niet meer bij hen paste. Er zullen altijd medewerkers blijven die het niet willen of kunnen begrijpen, daar moet je mee leren leven.” _
 
Ook een creatieve aanpak op je school? Mail naar communicatie@avs.nl o.v.v. ‘Zo kan het ook’.

Gerelateerd nieuws

  • Investeer in het leren van de leraar (en leer daar zelf van)

  • Bananenschillen op school

  • De natuur biedt kinderen vanzelf maatwerk

  • ‘Het gaat erom dat je vergezichten kunt vertalen naar de praktijk’